KABİL: SAVAŞI DURDURUN

Kabil: ABD işgalinin onuncu yıldönümü protesto edildi

 
7 Ekim Cuma günü başkent Kabil'de ABD'nin Afganistan'ı işgalinin onuncu yıldönümü Dayanışma Partisi'nin örgütlediği bir eylemle protesto edildi. Dayanışma Partisi, işgali protesto eylemine dair bir basın açıklaması yayınladı:

"İşgalcilere ve onların köktendinci uşaklarına karşı halkın mücadelesi kazanacak!

Bugün 7 Ekim, Afganistanın ABD ve müttefiklerşi tarafından işgalinden bu yana on yıl geçti; bu işgalin kara bir tarih olan 27 aralık 1978'deki Rus işgalinden bir farkı yok. Rusların ham hamlesinden ders alan ABD dünya halklarını bu işgale fikren hazırlamak için devasa propganda makinasını kullandı ve ardından kurnazşılşa "terörle savaş", "yeniden yapılanma", "demokrasi", "insan hakları" vb.sahte kavrammları kullanarak ülkemizi işgal etmek için Birleşmiş Milletler'de 40'tan falza ülkenin onayını aldı. Ortaçağ zihniyetli Taliban rejimini birkaç hafta içinde devirdi ve yerine kurduğu dünyanın en yozlaşmış ve insanlık dışı devletini umutsuz halkımıza dayattı.

Terörizm ve İslamcı köktendincilik, bu iki gayrıinsani fenomen son kırk yıldır ABD'nin gizli ve açık politikalarıyla palazlanarak bir canavar haline geldi, sadece Afgan halkını cehalet, suç ve barbarlıkla dolu bir yangın yerinde yaşamaya mahkum etmekle kalmadı, aynı zamanda diğer birçok ülkeyi de etkiledi. ABD devleti, Afganistan'ın yıkımına giden yolu döşemek için köktendinci suç örgütlerine ve çetelere finansal ve askeri destek sağladı.

On yıl önce ABD geçmişten ders çıkardığını ve bundan böyle dköktendincileri desteklemeyeceğini açıkladı. Fakat aradan geçen on sene zarfında bir yandan "terörle savaş"tan bahsederken, bir yandan da ellerinde halkımızın kanı olan katilleri desteklemeye devam etti. ABD ve müttefikleri kurdukları kukla rejimin iktidarına ve sözde muhalefetine en iğrenç unsurları yerleştirdi ve bu hainlerin mahrumiyet içindeki halkımıza uyguladığı yağma ve zulme izin verdi. Batı'nın ülkemiz halkına karşı suçları ve ihanet son on yılda bu şekilde devam etti. ABD köktendinciler ve teröristlerle bağlarını koparmak istemiyor, çünkü edindiği tecrübelerden öğrendi ki bu satılmış, yabancı hayrranı kişiler kolayca paranın ve iktidarın kölesi haline gelebiliyıorlar ve efendilerinin talimatları doğrultusunda kendi halklarının çıkarlarını hiçe sayabiliyorlar. Taliban ve Hizbul İslam'ın kan emici çeteleri bile Pakistanlı efendilerinin kanatları altında ABD'ye karşı Cihad çığlıkları atarken , aslında perde arkasında ABD ile işbirliği içinde çalışıyorlar; hayatlarını işgal güçlerine hizmet etmeye adamış kilit elemanları Karzai'nin kukla hükümetinden özel mektuplar alıyor.

Bugün Afganistan sadece ABD ve NATO tarafından değil, ülkede ekonomik, politik ve kültürel etkisini artırmak için gerekli alanı bulan Pakistan ve İran gibi komşu devletler tarafından da işgal edilmiş durumda. Bu ülkeler başkanlık sarayına kapağı atmak isteyen bir avuç korkak ve hain Afganı paralı askerleri haline geitrdiler. Pakistan devleti utanmazca ülkemizin insanlarını bir bir ayıklarken ihanet içindeki sözde yetkililer seslerini çıkarmıyor. İran'daki zalim rejim, Akhundi geleneğinden gelen köktendinci cinayet çetelerini eğitmek ve paolazlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Taliban'a da maddi yarımda bulunuyor ve silah detseği sağlıyor.

ABD ve NATO ülkemizde yarattıkları savaşla tabiri caizse dünya halkarının gözüne bir perde çekiyor. Afganistan'ın pek çok bölgesinde ABD'nin karışıklık yaratmaları için yerli ve yabancı Taliban güçlerine para ve silah sağladığına şahit olundu. ABD bir yandan çeteci devleti ve zalim toprak ağalarını desteklerken, diğer yandan durumun daha da kötüleşmesini sağlıyor, böylece ülkedeki kalıcı askeri üslerinin meşruiyeti için de mükemmel bir zemin hazırlıyor. Farklı etnik kimlikler arasında ihtilaf ve nifak tohumları ekerek farklı kabileler, diller ve etnisiteler arasındaki ayrımları körükleyerek eşi görülmemiş derecede derinleştirdiler, böylelikle kendi içinde bölünmüş halkı köleleştirmeleri daha da kolaylaştı. ABD ve NATO güçleri halkımızın hayatına en ufak bir değer vermiyor, acımasız operasyonları, bombardımanları ve gelişmiş kitle imha silahlarının kullanımı ile ara vermeksizin masum insanlarımızı öldürdüler.

Afganistan'ın dünyanın en büyük uyuşturucu madde üreticisi haline geldi, nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşayan halkıyla dünyanın en yüksek işsizlik oranına sahp, en yoksul ve yozlaşmış ülkesi haline geldi. Kadınların durumunda en ufak bir iyileşme gerçekleşmedi, hala cehennem koşullarında yaşıyorlar. İşgal güçleri Afganistan'ın bir çete devleti haline gelmesi ve yozlaşmasına katkı sağladılar ve milyarlarca dolarlık vurgunlar yaptılar. Onmilyarlarca doların havalarda uçuşmasına rağmen ortada "yeniden yapılanma"dan eser yok, halkımızın yaşam şartları değişmedi. Sadece birkaç vasat, mevsimlik ve kısa süreli proje uygulandı, hiçbir kalıcı yapısal çözüm geliştirilmedi. Ülkenin bütün hayati ekonomik damarlarını kontrol eden ABD, kendi kültürel çöplüğünü de ülkeye taşıdı. Ulusal kimliği ve gençliğin onurunu yok eden Amerika, ülkenin mücadele eden güçlerini temizleyerek bunun yerinee fonlarla yaşayan STK'ları, iktidar köşe kapmacasını, kültürel ahlaksızlığı ve tarafsızlık adı altında orta yolculuğu destekledi.

ABD ve müttefikleri, Cihadcı çetecilerle birlikte 2001 Bonn Konferansını tertipledi ve Kuzey İttifakı'nın kana susamış ajanları ve teknokratlarını ülkemize saldı. İkinci Bonn Konfernası Talibancı faşistlerin de kukla hükümet içinde yer almalarını sağlayacak şekilde hazırlanıyor. Amerika'nın uşakları dört fözle bekleyerek bu konferans için hazırlanıyor, fakat halkımız için bu anlamsız konfernaslar birer utanç kaynağı.

Yabancı orduların 2014 itibarı ile çekilmeleri konusunda kopan feryad-ı figan apaçık bir yalandan başka bir şey değil. ABD uzun vadeli amaçları ve çıkarları nedeniyle buradan ayağını çekmek istemiyor ve Afganistan'ı asla gönüllü olarak terk etmeyecek. Aksine Çin, Rusya, Hindistan ve diğer güçlere karşı elini güçlendirmek için buradaki üslerini korumaya çalışacak. Amerika'nın şansı pek de yaver gitmese de, Obama iktidarı daha çok yoksul ülkeyi bu hale getirmek için militarizm ve yağmacılığın yeni yöntemlerini arıyor. ABD 120 ülkede bulunan 700'den fazla askeri üssüyle dünyanın jandarması olmak istiyor. Fakat ABD'nin bu eşkiyalığı pek uzun sürmeyecek. Emperyalistler arası çatışmaların şiddetlenmesi, engellenemez ekonomik krizler, Üçüncü Dünya ülkelerinde baskı ve sömürüye karşı yükselen direniş ve emperyalist büyük devletlerde gerçekleşen halk ayaklanmaları birbiri üstüne eklenerek "Yeni Dünya Düzen"lerinde büyük gedikler oluşturdu, bu yüzden dünyanın süper güçleri, özellikle de ABD çaresizliğe düşerek korkuya kapıldı.

ABD, bir grup gerici entelektüel uşağı ile oluşturduğu "Değişim ve Umut" adlı sözde muhalefet vasıtasıyla Afgan halkını köleliğin kalıcı zincirlerine zihnen hazırlamak için geniş çağlı bir propaganda kampanyası başlattı. İşbirlikçi "danışman" ve "yetkili"ler Afganistan'ı ABD'ye ve kalıcı askeri üslerine satmak için resmi anlaşmayı imzalamanın sağlayacağı faydaların altını çizen propagandalarını utanmazca yaygınlaştırdılar. Halkımız savaşlardan yorgun düştü ve işgalin acılarını iliklerine kadar hissediyor. Kitlelerin hiçbir şekilde desteklemediği kukla hükümetler ve yabancı güçlerin desteği olmasa kendi halkları tarafından yok edilecek olan aşağılık köktendinci partilerin yarattığı bu parçalanmayı görüyorlar. Halkımız işgalcilerin ve onların satılmış bir avuç sadık uşağının gölgesinde yaşamayı tolere edemez. Bugüne dek tarihte işgalcilerin bir ülkeye refah ve barış getirdikleri görülmemiştir, Afganistan'da on yıldır süren savaş Irak'ta yaşananlarla edinilen kanlı tecrübeler de bu gerçeği doğruluyor.

Cefakar yürttaşlar,

Ecdadımız anayurdumuzun bağımsızlığı ve onurunu korumak için ebedileşen destanlar yarattı, ülkemiz yabancı işgalcilere karşı verdiği özgürlük savaşları ve cesaretiyle haklı bir üne kavuştu ve bu nedenle "İmparatorluklar Mezarlığı" olarak anılıyor. Fakat bugün yurdumuz bağımsızlığını kaybetmiş durumda ve bir grup yabancı ajan ve kiralık katil tarafından yönetiliyor. Zulüm ve adaletsizlik had safhaya ulaştı ve ülkenin en yoksul kesimlerini boğuyor. Eğer bugün bütün bu baskı ve kapadayılıklara karşı sessizce oturur, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasimiz için başkaldırmazsak, atalarımız meçhul mezarlarından bize lanet edebilir. Sessiz kalmak ve köle zincirlerini kabullenmek onurlu bir halkın itibarına yakışmaz, özgürlüğe giden tek yol mücadele ve isyandır. Bizi baskı altında tutanların bizleri bölmek için öne çıkardıkları önemsiz kabile, dil ve etnisite farklılıklarımızı bir yana bırakmalı, işgaliclere ve onların hain işbirlikçilerine karşı birleşerek bağımsızlık ve özgürlüğümüz için başkaldırmalı ve savaşmalıyız, ülkemiz ancak bu şiekilde dünyanın bağımsız ulusları arasında yerini alacaktır.

"Afganistan Dayanışma Partisi" 7 Ekim'i, aynı 27 Aralık, 27 ve 28 Nisan gibi bir yas ve matem günü olarak ilan ediyor ve tarihimizde kara bir leke olarak görüyor. İşgalcilere ve gerici işbirlikçilerine karşı bağımsızlık ve egemenliğimizi kazanmak için mücadele eden ülkemizin tüm ulusal, yurtsever, özgürlükçü ve anti-köktendinci güçlerini selamlıyoruz.

İşgalcilerin ve işbirlikçiler ellerini ülkemizden çeksin!
Tüm dünyada despotluğa ve sömürgeciliğe karşı başkaldıranlara selam olsun!
İşgale hayır, Taliban'a hayır, NATO'ya hayır; Afganistan halkı iktidara!

Afganistan Dayanışma Partisi (SPA)
7 Ekim 2011 - Kabil

add a comment on this article

Kill the Drug Pushers!

billy bob irrelevent the 3rd 14.Oct.2011 01:14

Kill the drug pushers!

The u.s.probably paid for the protest signs

hh 14.Oct.2011 01:19

To bad afghanistan is a road side resupply of drugs,always has been always will be... But presently knows how to play Pharmacuetical companies against u.s. and nato allies into saving thier way of life that has repeatedly imploded through out history,while fools in govt force innocent lives into 3rd world while dumping billions winning the heart of a Junkie who Cant read but is being trained by the best to not be what they are now freely trained to be. Kick Spain out of Europe for sympathizing with Pharmacuetical shareholders manipulating Policy that would end the resupply of evil broughtup in a neanderthal culture ,presently retailing the destruction of all 1st worlds with thier wwicked drugs so they can survive and we can perish,becuz fools accomodate evil drug pushers and should be shot on sight!

change the design

Andrea Tosi 17.Nov.2011 10:48

I hope you will consider updating your design. reading articles with white copy on black background is an old bad rule, tires the eyes and makes people leave.

That demo was very small most Afghans support the NATO war against the Taliban

Taliban hater 20.Dec.2011 11:32

That demonstration was very small the vast majority of Afghan people support the NATO backed war against the Taliban. They know that the Taliban is evil and can remember living under harsh Taliban rule and they want democracy and freedom which the NATO forces are trying to build in Afghanistan. If you have ever spoken to any troops who have served in Afghanistan you will know from them that the Afghan people are on their side and that vast majority of Afghans support the troops there in helping to rebuild their country and establish democracy.

Afghanistan.

Englishman 07.Jan.2012 03:49

"If you have ever spoken to any troops who have served in Afghanistan you will know from them that the Afghan people are on their side"

If I wanted to know what the Afghan people think, the last thing I would do is ask a foreign occupying soldier.

If your country were invaded by a foreign army, would you want to the rest of the world to completely ignore your view of that occupation by only talking to the occupying army soldiers?

No wonder the US and UK have lost this war if this is the intellectual standard of their supporters.

And the demonstration of the Afghan's is clearly not small. It looks very large to me.

Planning and Doing of Aggressive war is the Supreme International Crime

Hans B. 19.Jan.2012 19:18

The U.S. Judge of the Nuremburg Trials (1945-46) wrote into international law that the planning and doing of aggressive war is the 'SUPREME INTERNATIONAL CRIME' on the planet earth, as it actuates all other crimes high, low, big and small. He further says that it is the supreme international crime whether Germany does it or the U.S.A does it. The U.S. Constitution say that all treaties signed on to by the U.S. Constitution are to be treated as the 'Supreme Law of the Land. This shows that nationally and internationally the U.S. imperialist govt. has been committing the worlds' worst war crimes on the planet earth since 1945, as it has done more than 70 aggressive wars against the worlds countries and especially in the 'Western Hemisphere'. The way forward was designated in the anti-fascist covenants, which were brought into being by the anti-fascist fighters of the second world war. There the liberation path is set at ending aggressive war as any nations foreign policy, and that collective agree and mutual benefit will be the way to settle disputes between nations in the future. The 'Geneva Conventions of war (1949) says the U.S. is doing three obvious war crime in the middle-east the worlds' Holyland by 1) targeting and killing civilians, 2) torturing and killing POW's, 3) Collective Punishment, the bombing into rubble of villages, towns, and cities because there just might be a Gaddaffi amongst them. These obvious and not so obvious, hidden and now open, war crimes of the worst possible on earth, will be dealt with when all the worlds' countries have fully recieved the info about them, and the decision is in to bring to trial the U.S. Imperialists who are guilty of these worlds' worst crime. End pollution wars, not endless wars for more and more pollution. Workers of the world, unite!!

Planning and doing of aggressive war is criminal

Hans B. 19.Jan.2012 22:24

U.S. Judge Jackson who chaired the Nuremburg Trials wrote into international law that the planning and doing of aggressive war is the 'Supreme International Crime on the planet earth, as it actuates all other crimes high, low, big and small. He further says that it is the Supreme International Crime whether Germany does it or the U.S.A. does it. That is the law globally. Workers of the world, unite!!

Planning and Doing of Aggressive war is a crime.

Hans B. 20.Jan.2012 20:26

The planning and doing of aggressive war is the 'SUPREME INTERNATIONAL CRIME' on the planet earth, as it sources all other crimes high, low, big and small. The U.S. Judge Jackson who chaired the Nuremberg Trials, wrote into intrnational law on behalf of the second world war anti-fascist fighters. He further points out it is the Supreme International Crime whether Germany does it or the U.S.A. does it. Therefore Nato and the members of Nato, all headed by the U.S. Imperialists have been doing the worst war crimes possible, as there simply put, is no other crimes as worst that the planning and doing of aggressive war. That is national and international law worldwide.

Johny

CNN 10.Feb.2012 09:41

Telemarketingürünleritürkiyesatışlideritvshopsanalmağazacılık Thank you very much