3

Report from the surrounded city

 
PL EN FR

Raport z obl����onego miasta

Do Warszawy powoli zje��d��aj�� si�� alterglobali��ci. Autokarami przyje��d��aj�� policjanci, kt��rych ilo���� na sto��ecznych drogach wzros��a dziesi��ciokrotnie. Powoli przyje��d��aj�� te�� osoby z r����nych kolektyw��w indymedi��w z Polski i zagranicy. Mamy nadziej��, ��e niebawem siedziba redakcji b��dzie gotowa na oprzyj��cie wi��kszej ilo��ci dziennikarzy, fotograf��w, filmowc��w. Mamy nadziej��, ��e nie padnie nam sie�� ani morale......

[article.homepage.prefix]: http://poland.indymedia.org

[article.addcomment]