3

Szczyt w Meksyku

 

W dniach 28-29 maja w Guadelajarze (stan Jalisco, Meksyk), odby��o si�� spotkanie 58 przywódców pa��stw UE oraz Ameryki Po��udniowej i Karaibów. Szczyt dotyczy�� zacie��nienia wspó��pracy i zniesienia barier celnych. Spotkanie zako��czy��o si�� porozumieniem miedzy UE a grup�� Mercosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj) o zniesieniu barier celnych i podpisaniu traktatu o wolnym handlu prawdopodobnie ju�� w pa��dzierniku. Oficjalne media nie przedstawi��y prawie ��adnych informacji na temat tych wydarze��.

[article.homepage.prefix]: http://poland.indymedia.org

[article.addcomment]