3

(pl) (en) (fr) Children's Rights in Poland - the Alimony Fund

 

Prawa dzieci w Polsce - Fundusz Alimentacyjny

Les droits de l'enfant en Pologne - la pension alimentaire

Derechos de los Niños en Polonia - La Pensión Alimenticia

Kinderrechte in Polen – der Alimony Font

(English) - (français) - [video 58Mo - sous-titres en français] - (español) - (deutsch)

Z dniem 1 maja 2004r. został zlikwidowany w Polsce tzw. Fundusz Alimentacyjny, który umożliwiał dzieciom wypłatę alimentów niewyegzekwowanych przez komorników. W Polsce takich dzieci jest ok. 500 tys. Sytuacja ich z dnia na dzień stała się tragiczna. Organa państwowe odmawiają egzekwowania prawomocnych wyroków sądowych, tłumacząc się wieloma trudnościami. Jednak największą cenę za ten stan rzeczy ponoszą niewinne dzieci, pozbawione środków niezbędnych do godnego życia. [video 19Mb mirror 1] | [mirror 2]

[article.homepage.prefix]: http://poland.indymedia.org

[article.addcomment]