3

no border 1

 
. April 2005.: Za slobodu kretanja i pravo ostanka

2. April 2005.: Za slobodu kretanja i pravo ostanka

Poziv na drugi Evropski dan akcije Za slobodu kretanja i pravo ostanka

[izvor: No Border] 03.Feb.04 - 31. januara 2004., prvi put u Evropi, mobilizacija je održana duž Evrope simultano u jednom danu. To je dogovoreno na Evropskom socijalnom forumu u Parizu, kada su se aktivistièke i migrantske organizacije dogovorle oko tri osnovna cilja: zatvaranje migracionih "zatvora", "legalizaciju" svih imigranata u Evropi i priznavanja prava egzila.
Protesti su održani na 50 mesta u 11 zemalja ukljuèujuæi Španiju, Francusku, Austriju, Švajcarsku, V.Britaniju, Nemaèku i Italiju.
Više informacija i fotografije možete naæi na linku http://www.noborder.org/actionday2004/display.php?id=288

homepage:: http://belgrade.indymedia.org

add a comment on this article