3

Fini

 
Protest protiv Finija

Protest protiv Finija

Beograd, 23. februar. 2005. - U Vasinoj ulici ispred Kolarèeve zadužbine u 16:30h protestvovalo se protiv Ðanfranka Finija, potpredsednika Saveta ministara i ministara spoljnih poslova Italije, predsednika fašistièke "Nacionalne alijanse", koja je direktna naslednica Fašistièke partije Benita Musolinija. Nacionalna alijansa je direktno zaslužna za usvajanje najrestriktivnijeg i najrasistièkijeg imigracionog zakona u Evropi, odgovorna je za nasilje u Ðenovi nad pripadnicima antiglobalistièkog pokreta, a odgovorna je i za ukidanje svih praznika koji podseæaju na poraz fašizma. Ovaj notorni fašista došao je u jednodnevnu posetu da govori o evropskim integracijama i drugim mitovima srpskog tranzicionog fašizma. Ovom opskurnom dogaðaju prisustvovali su predsednik i èlanovi vlade i drugi revizionistièki i nazadni elementi društva.
Protest koji su zakazale socijal-demokrate radikalizovali su èlanovi direktno-demokratske mreže lokalnih organizacija "Socijalni front", koji su se pojavili sa velikim banerom: "Pre su Miloševic i Ðindic bili Fini, a danas je Fini Koštunica" i transparentima: "EU Tamnica naroda", "Stop privatizaciji", "Ne kapitalistickoj Evropi" i "Smrt tranzicionom fašizmu" - dajuæi novi i dublji smisao samom protestu. Više o Socijalnom frontu možete saznati na veb adresi http://socijalni.front.ru/, a letak koji je tom prilikom deljen možete skinuti sa adrese http://socijalni.front.ru/files/Fini.pdf Okupljeni su skandirali "fašisti, fašisti" sve vreme dok su pristizali ministri i ostali reakcionari.
Policija je u nekoliko navrata potiskivala demonstrante koji su se na poèetku protesta nalazili preko puta kolarca, a na kraju smo završili kod etnografskog muzeja. Socdemokrate su se na zahtev policije odmah povukle, ali se èlanovi i èlanice Socijalnog fronta ostali tamo gde su stajali. Policija ih je posle desetominutnog koškanja izgurala tamo gde su se socdemokrate povukle. No policija tu nije stala, pa su se i socdemokrate pobunile. Usledilo je ozbiljnije koškanje sa policijom kada su drotovi pokušali da uhapse pet èlanova Socijalnog fronta, a koji su pušteni kada su policajci shvatili da ih snima kamera. Kasnije su pokušali da uhapse momka koji im je popisivao znaèke, ali su i od toga odustali.
Protest se završio oko 17:15 i posle toga policija nije zadavala probleme. Nekoliko televizijskih stanica je te veèeri izvestilo da su "Antiglobalisti protestvovali protiv Ðanfranka Finija..." ...
[foto izvor: S.Milojkoviæ, gore; Socijalni front, dole]

homepage:: http://belgrade.indymedia.org

add a comment on this article