(en) (pl) Międzynarodowa misja cywilna w Libanie

 

(english) (fr) (es)

Aktywiści libańscy i międzynarodowi planują interwencję cywilną w Libanie, która nastąpi najprawdopodobnie w nadchodzącym tygodniu :

Międzynarodowa misja cywilna w Libanie (en)

Indymedia Beirut - 26.07.2006 02:12

,,Natychmiastowe wstrzymanie ognia - Solidarność z ludnością Libanu i Palestyny

Odezwa międzynarodowej misji cywilnej w Libanie

Izraelska maszyna wojenna kontynuuje zabijanie setek libańskich cywili i niszczy libańską infrastrukturę. Kryzys humanitarny potęguję się każdego dnia. Międzynarodowa społeczność (ONZ i Unia Europejska) nie może lub nie chce wstrzymać masakry. Co więcej, Stany Zjednoczony popierają agresję Izraela politycznie jak i praktycznie. Jesteśmy przekonani, że jest to chwila na podjęcie interwencji ruchów społecznych. Istotne jest aby głos obywateli został usłyszany. Konieczne jest wstrzymanie działań wojennych.

...W Grecji rozpoczęły się przygotowania do misji cywilnej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwsza część misji przybędzie do regionu dziś (sobota 29.07.2006r.)

...To czas działania!"

kontakt: Yannis Almpanis: yannisalmpanis at hotmail.com;
Guido: tel. 0030 6934564917, 0090 6944740587

Aktywiści libańscy i międzynarodowi planują interwencję cywilną w Libanie, która nastąpi najprawdopodobnie w nadchodzącym tygodniu:

Międzynarodowa misja cywilna w Libanie (en)

Międzynarodowa misja cywilna w Libanie

Indymedia Beirut - 26.07.2006 02:12

Natychmiastowe wstrzymanie ognia - Solidarność z ludnością Libanu i Palestyny

Odezwa międzynarodowej misji cywilnej w Libanie

Izraelska maszyna wojenna kontynuuje zabijanie setek libańskich cywili i niszczy libańską infrastrukturę. Kryzys humanitarny potęguję się każdego dnia. Międzynarodowa społeczność (ONZ i Unia Europejska) nie może lub nie chce wstrzymać masakry. Co więcej, Stany Zjednoczony popierają agresję Izraela politycznie jak i praktycznie. Jesteśmy przekonani, że jest to chwila na podjęcie interwencji ruchów społecznych. Istotne jest aby głos obywateli został usłyszany. Konieczne jest wstrzymanie działań wojennych.

Tak jak uczyniliśmy to podczas gdy wojska izraelskie otoczyły siedzibę Arafata, proponujemy zorganizować cywilną misję międzynarodową w Libanie. Taka misja mogłaby wyrażić solidarność z ludnością Libanu i Palestyny i w rezultacie doprowadzić do zaprzestania działań wojennych.

W Grecji rozpoczęły się przygotowania do misji cywilnej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwsza część misji przybędzie do regionu dziś (sobota 29.07.2006r.)

Wiemy, że aktywiści z całej Europy są zainteresowani uczestnictwem w projekcie. Jesteśmy pewni, że wszysce razem możemy stworzyć zjednoczoną międzynarodową misję.

To czas działania!

Dla uzyskania informacji, kontaktujcie się z delegacją grecką, z kolegą Yannis Almpanis - yannisalmpanis@hotmail.com - lub telefonicznie z Guido na numer 0030 6934564917 (mówi w językach angielskim, włoskim i francuskim); także 0090 6944740587.

Petycję tą została podpisana przez członków greckiego forum społecznego:

Tassos Koronakis, Loukia Kotronaki, Antonis Ntavanellos, Natassa Theodorakopoulou, Yannis Almpanis, Nikos Giannopoulos, Vaggelis Karageorgos, Elthina Aggelopoulou


http://www.beirut.indymedia.org/ar/2006/07/4773.shtml

International Civil Mission to Lebanon

from Indymedia Beirut - 26.07.2006 02:12

Immediate cease fire-Solidarity to the people of Lebanon and Palestine

A call for an international civil mission to Lebanon

The Israeli war machine continues to kill hundreds of Lebanese civilians and destroy Lebanon's infrastructure. The humanitarian crisis is getting worse as days go by. International community (United Nations and European Union included) is unable or unwilling to stop the massacre. Furthermore, the United States support Israeli aggression both politically ant practically. We believe that this is the time for the intervention of social movements. It is extremely important to find the way to make citizen's voice to be heard. It is critical to promote the demand for an immediate cease fire.

As we did during the siege of Arafat's compound, we propose to organize an international civil mission to Lebanon. Such a mission would express our solidarity to the people of Lebanon and Palestine and demand the immediate cease fire.

In Greece we have already started the preparation of a civil mission. Right now it seems highly possible that the first part of the mission will arrive at the area today (Saturday 29.07.2006).

We know that activists from all over Europe are interested in participating in the project. We are sure that altogether we can construct a unified international mission.

It is time to act!

For information and contact with the delegation from Greece, please contact companero Yannis Almpanis on yannisalmpanis@hotmail.com or by phone to companero Guido on the following number 0030 6934564917 (speaks English, Italian and French); also 0090 6944740587.

This petition is signed by the following members of the Greek Social Forum:

Tassos Koronakis, Loukia Kotronaki, Antonis Ntavanellos, Natassa Theodorakopoulou, Yannis Almpanis, Nikos Giannopoulos, Vaggelis Karageorgos, Elthina Aggelopoulou

homepage:: http://poland.indymedia.org

add a comment on this article