ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2006

 
ΜΜΕ και κατασταλτικές δυνάμεις αμαύρωσαν την πορεία του Πολυτεχνείου

homepage:: http://athens.indymedia.org/

add a comment on this article