Gentse Roma dreigen opnieuw dakloos te worden

 
Gentse Roma dreigen opnieuw dakloos te worden

Op 23 januari moet de groep Roma, die tijdelijk onderdak hadden gevonden in het voormalige bejaardentehuis ‘Home Aline’, dit pand terug verlaten. Home Aline, eigendom van Solidariteit voor het Gezin, wordt dan verkocht en de nieuwe eigenaars willen onmiddellijk met de werken kunnen beginnen. Een gerechtelijk ontruimingsbevel werd verkregen en op 24 januari dreigt de daadwerkelijke uitzetting als geen alternatieve huisvesting is gevonden.

Midden oktober dreigde een ontruimingsactie van de stad een groep van 50 à 60 Roma dakloos te maken. Hun huizen in de Rabotwijk moesten gesloopt worden om plaats te maken voor een stadsvernieuwingsproject. Geconfronteerd met dit acute huisvestingsprobleem snelde een groep Gentenaars hen ter hulp. Samen kraakten ze eerst het voormalige belastingskantoor aan de Poel, vervolgens een leegstaand stadsgebouw in Nieuw Gent en tenslotte eind december het voormalige bejaardentehuis van Solidariteit voor het Gezin.

homepage:: http://ovl.indymedia.org

add a comment on this article