Hoto Grupa privatizira javne prostore Cvjetnog trga: Noæu zatvoreno zbog klo¹ara i drugih urbanih stvari

"Javnom" prezentacijom na koju nije moguæe uæi zbog za¹titara Hoto Grupa poku¹ala je odraditi poznati scenarij: prvo obmanuti javnost, pa pasivizirati graðane/ke, pa od politièara "na vlasti" dobiti privolu za otimaèinu... Ali ovaj put im netko mrsi raèune!

Kada je Dra¾en Juraèiæ, profesor na arhitektonskom fakultetu izbljuvao da se planiranom gradnjom dobiva jo¹ jedna prijeko potrebna javna povr¹ina reagirao je Teodor Celakoski iz inicijative Pravo na grad povicima: "Ovo je la¾! Za¹to la¾ete! To æe biti privatni prostor, kao ¹to je ovo privatna zabava, a ne javna prezentacija". Tim rijeèima poni¹ten je efekt hvale projektu naruèenih govornika pa su mediji objavili ovo, ovo i ovo.

homepage:: http://croatia.indymedia.org

add a comment on this article