Köle soyundan gelen kadın tazminat davasını ABD Yüksek Mahkemesine götürdü

 

Deadria Farmer-Paellmann with her attorney Bruce Afran
Deadria Farmer-Paellmann with her attorney Bruce Afran


22 Mayıs 2007 Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Deadria Farmer-Paellmann isimli Güney Karolina'da köle olarak çalıştırılmış Afrikalıların soyundan gelen bir kadının 17 önemli finans kurumuna karşı köleliği finanse etme, sigortalama ve desteklemedeki rolü nedeniyle açtığı davayı görüşmesi için verdiği dilekçeyi listesine aldı. Tartışma konusu köle soyundan gelenlerin kölelikten kar sağlayan, kuzey kölelik karşıtı yasalarını çiğneyen şirketlerden tazminat elde etmede sınırlandırma yönetmeliklerine geçiş izni verilip verilmemesi. Davanın başlığı, Farmer-Paellmann Brown ve Williamson'a karşı, No.06-1533. Davalılar arasında FleetBoston Finans Şirketi, Aetna Aş, JP Morgan Chase Manhattan Bank, New York Hayat Sigortası Şirketi, Lehman Brothers, AIG ve Brown Brothers Harriman bulunuyor.

Kontak:
Deadria Farmer-Paellmann:  paellmann@rcn.com; Bruce I. Afran:  bruceafran@aol.com; Carl J. Mayer:  carlmayer@aol.com

22 Mayıs 2007 Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Deadria Farmer-Paellmann isimli Güney Karolina'da köle olarak çalıştırılmış Afrikalıların soyundan gelen bir kadının 17 önemli finans kurumuna karşı köleliği finanse etme, sigortalama ve desteklemedeki rolü nedeniyle açtığı davayı görüşmesi için verdiği dilekçeyi listesine aldı. Tartışma konusu köle soyundan gelenlerin kölelikten kar sağlayan, kuzey kölelik karşıtı yasalarını çiğneyen şirketlerden tazminat elde etmede sınırlandırma yönetmeliklerine geçiş izni verilip verilmemesi. Davanın başlığı, Farmer-Paellmann Brown ve Williamson'a karşı, No.06-1533. Davalılar arasında FleetBoston Finans Şirketi, Aetna Aş, JP Morgan Chase Manhattan Bank, New York Hayat Sigortası Şirketi, Lehman Brothers, AIG ve Brown Brothers Harriman bulunuyor.
Bruce Afran, Farmer-Paelmann'ın danışmanı 'Bu Afrikalı Amerikalı ve tüm insanlar için önemli bir durum. Biz mahkemenin bu davayı dinlemesi gerektiğine inanıyoruz.' derken, diğer danışman Carl Meyer, 'sunulan konular benzersiz ve uzun süredir devam eden bir adaletsizliğin sonlandırılması açısından önem arzediyor.' dedi.
Farmer-Paelmann dönüm noktası olan asıl davayı 26 Mart 2002'de açmıştı. Dava, İllinois, Chicago'daki Kuzey Bölgesi federal mahkemesinde açılan 8 benzer dava ile güçlendirilmişti. Bu güçlendirilmiş hareket yargıç Charles Norgle tarafından 6 Temmuz 2005'te önyargıyla reddedilmişti. Davacılar, ülkedeki en iş dünyası yanlısı bölgelerden yedinci bölge temyiz mahkemesinde temyize gitmiş ve daha önceden hiç gerçekleşmeyen bir zafer kazanmışlardı. Yargıç Posner tarafından yazılan kararda, Temyiz Mahkemesi tüketiciyi aldatma ve aldatma iddialarından oluşan davanın yarısının lehine karar verdi. Buna göre kölelik konusunda yalan söyleyen şirketler aldatma suçunu işlemişlerdir. Buna rağmen, eski kölelerin şirketlere karşı kendi iddialarını getirmeleri ve bunun sonucunda davacıların davayı getiren taraf olmamaları gerektiği kararını veren alt mahkemenin kararı onandı. Farmer Paelmann ' Köleler veya eski köleler için bu davayı açmak imkansızdı. 2000 yılına kadar kimse bu şirketler hakkında bir şey bilmiyordu' diye konuştu. 2000 yılının Ocak ayında Farmer-Paelmann kölelikte etkin rol oynayan şirketlerin isimlerini bulma ve bunların özür dileyerek tazminat ödemelerini sağlamak için çalışmalarına başlamıştı. Bu zamana kadar, kölelik tarihi üzerine olan kitaplar davalıların köleliliğe katılmış olduklarını belirlememişti. Buna rağmen, Temyiz Mahkemesi 2002 davasından önce yazılmış kitapların eski kölelerin kendi davalarını açmaları için yeterli olduğu önermesini yapmıştı. Davalıların kölelikten çıkar sağlayan kuruluşlar olarak belirlenmeleri konusundaki bilgi yokluğuna ek olarak halen bir çok davalı kölelikte bir rol oynadıklarını reddetmekteler. Farmer-Paelmann'ın dilekçesinde yazdığı üzere ' en korkakça olan da JP Morgan Chase Bankası'nın, en son 5 Mart 2004'te yaptığı yanlış beyanatlar ile kölelikle hiç bir şekilde ilgili olmadıkları idi'. Aylar sonra, Chicago Belediyesiyle olan dolgun satış kontratları iptal tehlikesiyle karşı karşıya kalınca banka kölelikteki rolünü itiraf eden bir rapor yayımladı.
Farmer-Paelmann ' Temyiz Mahkemesinde zafer kazanmamız adalet sistemine olan güvenimi tazeledi. Yüksek Mahkemenin davamızı dinleyeceği ve adaleti sağlama konusunda bize bir şans vereceği konusunda iyimserim' dedi.
Dava dilekçesi kar amacı gütmeyen Tazminat Çalışma Grubu tarafından davaya destek olmak için ek yazılarla yayımlandı ve şu adresten satın alınabilir: www.cafepress.com/rsgincorp

add a comment on this article