G8 in 2007

 
De G8 en hun agenda voor 2007

De G8 (Groep van de acht) bestaat uit de zeven meest geïndustrialiseerde landen - de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Canada en Japan - met Rusland als belangrijke geostrategische partner. Ook de Europese commissie neemt deel aan de bijeenkomsten van de G8. Het voorzitterschap van de G8-bijeenkomsten rouleert onder de lidstaten voor telkens een jaar. Dit jaar is de beurt weer aan Duitsland.
De G8 is geen formele internationale organisatie. Sinds 1975 (toen nog als G6 zonder Canada en Rusland) komen deze landen in een informele setting bij elkaar om in 'een prettige sfeer' te praten over mondiale problemen. Niet geheel toevallig beheersen de acht landen die hier vertegenwoordigd zijn vijftig procent van de wereldhandel en genereren de helft van het mondiale bruto binnenlandse product.
Tevens hebben zij bijna de helft van de zetels in belangrijke internationale instellingen zoals de Wereldbank en het IMF.Vier van de vijf landen van de VN veiligheidsraad zijn onderdeel van de G8. Op de toppen van de G8 worden vaak geen openlijke besluiten genomen, maar politieke afspraken gemaakt die vervolgens worden ingebracht in de andere internationale instellingen. De jaarlijkse G8-bijeenkomsten worden uitvoerig voorbereid door verschillende ministeries en door 'sherpa's' die benoemd worden door de respectievelijke landen.Terwijl aanvankelijk een strategisch antwoord op de eerste oliecrisis centraal stond, zijn de onderwerpen in de laatste dertig jaar voortdurend uitgebreid. Mede onder druk van groeiende protesten kwamen thema's als de schuldenproblematiek, klimaatsverandering en de toegankelijkheid tot AIDS-medicijnen de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar het resultaat was vooral hoogdravende slotverklaringen, zonder dat er ooit veel van waargemaakt werd. Een goed voorbeeld hiervan is de G8-top van 2005 in het Schotse Gleneagles waar een schuldenkwijtschelding aan de 18 armste landen van de wereld werd beloofd. Die belofte werd toen als een grote doorbraak naar buiten gebracht. Gebeurd is er tot dusver weinig. De ontwikkelingshulp voor Afrika van de G8 landen is sindsdien zelf omlaag gegaan!
Van 6 tot 8 juni willen de G8-leiders (en hun duizenden narren en hulpdiensten) bijeenkomen in de Duitse badplaats Heiligindamm. Het idee deze keer is om ze tegen te houden. Sinds de befaamde WTO-top in Seattle wordt dat natuurlijk wel vaker bedacht. Maar deze keer gaat het (weer) echt lukken. Als iedereen meedoet tenminste. Dus jij ook! Ter informatie verwijzen we naar volgende sites: www.dissent.be en www.dissent.nl (via deze sites vindt je tal van links voor meer info, updates enz, … over de G8, de protesten enz,…)
We zullen via deze feature ook proberen om zoveel mogelijk updates te maken, ….

Demo-verboden tijdens de G8
Bordercrossing G8 from the Netherlands
Politie: bevoegdheden en aanwezigheid tijdens de G8-top
Hate G8 Update 25 mei
G8: Know your enemy!
Media G8way - International Press Group
G8: over vervoer, repressie
De G8 en Landbouw
Kamperen tegen de G8
De G8-top van Heiligendamm Rostock 2007
G8 en militarisme: twee handen op één buik

homepage:: http://antwerpen.indymedia.org read more: http://antwerpen.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=149&category_id=1

add a comment on this article