Strijd voor behoud van Lappersfort en Chartreuse: overzicht en update

 
Strijd voor behoud van Lappersfort en Chartreuse: overzicht en update

In de zomer van 2001 begon actiegroep Lappersfront de bezetting van het Lappersfortbos. Het Brugse bos zou immers gekapt worden om plaats te maken voor industrie, een weg en een busstelplaats. Het bos, tevens een broedgebied van zeldzame vogelsoorten, rustgebied voor trekvogels en met een grote variatie aan bomen, struiken en kruiden, werd langer dan een jaar bezet. Nadat Fabricom, de eigenaar van het bos, gerechtelijke toelating kreeg om de bezetters te ontruimen, haalde de politie de bezetters in oktober 2002 op gewelddadige wijze uit het bos. Dit mondde uit in dagelijkse protesten tegen Fabricom, de politie en het Brugse stadsbestuur, met als climax een betoging van meer dan 4000 manifestanten in de Brugse binnenstad.

Ondanks de ontruiming bleven de acties doorgaan. Enkele weken later werden verschillende Fabricomvestigingen bezet. Later ging er een fakkeltocht door, werd de weg naast het bos geblokkeerd,.... . Begin 2005 communiceerde minister van milieu Peeters dat de Vlaamse overheid een deel van het Lappersfortbos zou gaan huren van Fabricom. Van de aangekondigde huur is echter nog niets in huis gekomen.
Meer info hier!!!
Red hut bos! Op 4 maart om 19U start er in Brugge aan de Burg (stadhuis) een fakkeltocht en rouwstoet die naar het bos gaat.
Groenfront.be

homepage:: http://ovl.indymedia.org read more: http://ovl.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=420&category_id=18

add a comment on this article