Doorbraak Lappersfort?

 
Doorbraak Lappersfortdossier?


Op 6 januari communiceerde minister van Leefmilieu Peeters een "doorbraak" in het Lappersfortdossier. (Persbericht Belga) Alhoewel er wel verandering komt in het dossier, kan er echter niet gesproken worden over een grote doorbraak.

De Vlaamse gemeenschap zal een deel van het Lappersfort huren van Fabricom. De zonevreemde delen van het Lappersfort blijven een probleem. Het blijft wel eigendom van Fabricom. Over de geplande kmo-zone in het bos wordt nog onderhandeld. Het stuk bos dat als industriezone ingekleurd is, zou ook industriezone worden. Het "Groene Gordel Front" en de "Vereniging voor Bos in Vlaanderen" laten zich positief maar kritisch uit over de nieuwe situatie.

Spirit Brugge is alvast euforisch over het akkoord.
Anderen zien in het eerder als een stap achteruit .

[ Lees verder > ]

homepage:: http://ovl.indymedia.org read more: http://ovl.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=421&category_id=18

add a comment on this article