Nic o nas bez nas - początki rewitalizacji na Szmulkach i Michałowie”

 
14 maja w XX L.O. im. B.Chrobrego, odbyło się się otwarte spotkanie z mieszkańcami Szmulowizny i Michałowa( północne dzielnice warszawskiej Pragi, potocznie zwane "Szmulkami"). Spotkanie, zorganizowane przez grupę studentóww ramach długofalowych działań o wspólnej nazwie „RAZEM: Szmulki i Michałów", poprowadził Karol Langie - członek inicjatywy PLaNetWAWA Celem działań jest zwiększenie możliwości decydowania mieszkańców o kształcie przestrzeni publicznych: parków, ulic, skwerów. .

Inicjatywa PlaNet (Student Planning Network) narodziła się 11 lat temu gdy grupa studentów planowania miejskiego spotkała się w Portugalii,by wspólnie dyskutować nad problemami miast. Warszawska Grupa Lokalna powstała w 2006 roku i swoją działalność rozpoczęła od zorganizowania publicznej debaty o osiedlach grodzonych oraz konferencji nt.: partycypacji społecznej i w kształtowania przestrzeni miejskiej. We wrześniu2007 grupa zorganizowała międzynarodowy kongres PlaNet na temat partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych, w ramach którego, oprócz wykładów i dyskusji odbyły się liczne imprezy z udziałem mieszkańców Szmulek. Doświadczenia wyniesione z Kongresu zacheciły jego inicjatorów do kontynuowania współpracy i konsultacji z mieszkańcami Szmulek w celu opracowania wspólnego projektu zagospodarowania przestrzeni miejskiej w ramach programu rewitalizacji Pragi..


Na ostatnim spokaniu z mieszkańcami Szmulek omówiono zgłaszane przez nich problemy. Poruszono takie kwestie, jak: brak bezpieczeństwa, wandalizm, kwestia zorganizowania młodzieży wolnego czasu, brak miejsc, w których ludzie mogliby się spotkać i porozmawiać, problem parkowania przy bazylice, brak decyzji dotyczącej przyszłości zniszczonej willi Świętochowskiego na ul. Kawęczyńskiej, chaos urbanistyczny, brak współpracy między władzami dzielnicy, a mieszkańcami. Wśród pomysłów, które można by zrealizować na terenie skwerów mieszkańcy wymieniali: stworzenie kawiarni, centrum sąsiedzkiego, miejsc dla dzieci i młodzieży: placów zabaw, biblioteki, ścieżek rowerowych, miejsc do gry w tenisa stołowego. Następne zebranie będzie służyć zastanowieniu się, jak z tych wszystkich pomysłów stworzyć projekt, który mógłby rozpocząć rewitalizację tych zaniedbanych okolic. Pełną relację z tego spotkania, oraz o idei rewitalizacji można przeczytac na stronie Wolna Warszawa.homepage:: http://poland.indymedia.org read more: http://pl.indymedia.org/pl/2008/06/36966.shtml

add a comment on this article