Oaxaca: zabójstwo korespondentki Indymediów

 
Marcella "Sali" Grace Eiler, amerykańska aktywistka dokumentująca w Oaxaca przypadki naruszeń praw człowieka oraz prześladowań przeciwników politycznych przez rząd Ulisesa Ruiza Ortiza została brutalnie zgwałcona i zamordowana w drodze do San José del Pacífico. Jej ciało znaleziono 24 września; 27 września aresztowano w mieście Meksyk i przewieziono do Oaxaca jej domniemanego zabójcę Omara Yogueza Singu.

Sali pochodziła z Oregonu, była nauczycielką tańca. Od 2 lat (z przerwami) przebywała w Meksyku pracując m.in. jako międzynarodowa obserwatorka dla organizacji broniących praw człowieka i na rzecz lokalnych ruchów społecznych (m.in. CIPO-RFM, Encuentro de Mujeres Oaxaqueñas "Compartiendo Voces de Esperanza", Colectivo Mujer Nueva, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Colectivo Tod@s Somos Pres@s i Encuentro de Jóvenes en el Movimiento Social Oaxaqueño) towarzysząc aktywistom, którzy czuli się zagrożeni przez władze i paramilitarne bojówki.

Jej relacje i zdjęcia z Oaxaca ukazywały się m.in. na Indymediach Arizona. Była zaangażowana w działalność społeczną; organizowała m.in. koncerty benefitowe na rzecz lokalnej ludnosci, zajęcia z samoobrony dla kobiet, uczyła i tłumaczyła z angielskiego. Mieszkała również przez miesiąc z rodziną świadka w sprawie zastrzelenia przez lokalnych oficjeli w październiku 2006 r. dziennikarza Indymediów Brada Willa. Sprawców jego zabójstwa nadal nie ukarano.

15 września Sali wyruszyła do San Jose del Pacifico by zatańczyć na imprezie charytatywnej, nie dotarła jednak na miejsce. Jej ciało znaleziono ponad tydzień później ok. 100 km od miasta Oaxaca.

Wg komercyjnych mediów, miejscowi ludzie są przekonani, że zabójstwo Sally nie miało charakteru politycznego (o ile przemoc wobec kobiet nie ma takiego charakteru) i nie było związane z jej działalnością społeczną.

Jej współpracownicy i przyjaciele twierdzą jednak, że była od dluższego czasu śledzona przez rządowych agentów i otrzymywała liczne pogróżki, obawiaja się więc że jej zabójstwo jest kolejnym działaniem wymierzonym w międzynarodowych aktywistów działających na rzecz ruchów społecznych w Oaxaca. Obrażenia na jej ciele wskazują na to, że była przed śmiercią torturowana (zmasakrowano też i spalono jej twarz i pozbawiono ją włosów), zaprzeczają więc wersji podanej przez domniemanego zabójcę, który twierdzi, że zabił Sali "w afekcie" maczetą. Prokuratura do tej pory nie przesłuchała świadków, którzy mogliby zidentyfikowac sprawców zabójstwa.

Rodzina i przyjaciele Sali Grace domagają się od władz Meksyku przeprowadzenia szybkiego i transparentnego śledztwa w tej sprawie.

30 września w Oaxaca odbył się marsz przeciw przemocy wobec kobiet poświęcony Sali. Tego dnia skończyłaby 21 lat.

Więcej informacji:
 http://www.angrywhitekid.blogs.com/

 http://www.iht.com/articles/ap/2008/09/28/news/LT-Mexico-US-Woman-Slain.php

 http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2008/09/hasta-siempre-sally-grace-another-us-activist-murdered-oaxaca

 http://indymedia.org.nz/newswire/display/76124/index.php

 http://www.indybay.org/newsitems/2008/09/26/18541460.php

 http://www.indybay.org/newsitems/2008/09/30/18542006.php

 http://vocal.lahaine.org/articulo.php?p=18...


Zdjęcia zrobione przez Sally:  http://www.flickr.com/photos/oaxacaverano


Adres ambasady Meksyku, gdzie można przesyłać apele z żądaniem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w tej sprawie i zaprzestania represji wobec aktywistów:

Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
ul. Starościńska 1 B, m. 4-5
02-516 Warszawa
tel. (0-22) 646 88 00
fax (0-22) 646 42 22
e-mail:  embamex@ikp.pl

----------------------------------------------
Apel do meksykańskich władz ws. Sali (po angielsku i hiszpańsku):

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Thursday, September 25

Justice for our sister Marcella Sali Grace!

Brother and sisters,

Our hearts are full of sadness and rage because our sister Sali was brutally raped and murdered 20 minutes from San José del Pacífico and up to this moment the Oaxacan Attorney General's Office, as is its custom, is not doing anything regarding the fact that there exist witnesses who have information to identify those responsible.

Marcella Sali Grace was born in the United States, with a big heart in solidarity with just causes. She had many friend because she was always inclined to help, using her artistic talents to paint a banner or a wall or dancing Arabic dance to raise funds for the struggle, or putting on punk shows, or giving self-defense courses to the women because she knew very well how the men accosted them. This was one of her struggles, that women were free and respected. Sali was so involved in the struggle that she was an international accompanier of brothers and sisters who felt harassed by the bad government of Ulises Ruiz Ortiz.

Unfortunately, on September 24, a woman's body was found with the physical characteristics of Sali, in a deserted cabin twenty minutes from the village of San José del Pacífico and at the moment when a village member went to feed some dogs around that area, he was struck by a fetid odor coming from this cabin and notified the municipal authorities of the village, who proceeded to removed the body that was found which was already in a state of decay, and after these events, they did not give any more information to the people in the village.

Yesterday, compañera Julieta Cruz (who knew Sali was headed for San José del Pacífico) was informed that a young, foreign woman was found in the Miahuatlán amphitheatre, where she went, and where she recognized the body of Sali because of the tattoos she had, as her face was unrecognizable. Julieta thinks it is because of burns, but it doesn't explain why the rest of her body has less visible damage. When we asked for the case number we were denied as well from seeing the results of the autopsy, as they argued with us that because we weren't relatives they couldn't give us any information.

Due to her solidarity work with the popular struggle of the people of Oaxaca, in other struggles in the world and against the racism on Mexico's border with the U.S., on different occasions and to different people, Sali mentioned that recently in Oaxaca she had suffered political persecution and surveillance. This makes us think that her cowardly murderer is related to the widespread repression against the social movement and directed particularly at international observers. Because of this, we don't dismiss that the intellectual authors are the same who ordered the repression against the people of Oaxaca in their struggle for justice and freedom.

In the face of these bloody events, and for the brutal cruelty used against compañera Sali, we don't disregard that this could be a clear message directed at all the people of Oaxaca, as well as the compañeros in solidarity from different parts of the world; we say this based on the recent national and international news which says that "APPO members were the ones who killed U.S. journalist Bradley Roland Will" and as there is no justice in Oaxaca, we worry that the distortion of information could interfere in procuring true justice for our compañera and the clear bureaucratic slowness with which the involved authorities are already treating this investigation.

In the face of these lamentable events, WE DEMAND:

The immediate speeding up of the investigations.

The immediate clarification of the facts.

Punishment for the intellectual and material murderers.

Justice for our sister Marcella Sali Grace!

Enough is enough with of the murders, violence and hate against women who fight for justice!

We ask you to sign on (at the email indicated) to this demand for justice and to become a part of the urgent activities to demand the clarification of these cowardly acts.

rebeldiasentrelazadas (at) yahoo.com

Signed:

Encuentro de Mujeres Oaxaqueñas "Compartiendo Voces de Esperanza"

Colectivo Mujer Nueva

Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad

Colectivo Tod@s Somos Pres@s

Encuentro de Jóvenes en el Movimiento Social Oaxaqueño


Information: (01 951) 5178190 CIPO


------------------------------------
Oaxaca de Juarez, Oaxaca.
Jueves 25 de septiembre.

!Justicia para nuestra hermana Marcella Sali Grace!

Hermanos y hermanas.

Nuestros corazones estan llenos de tristeza y rabia porque nuestra hermana Sali fue violada y asesinada brutalmente a 20 minutos de San Jose del Pacifico y hasta este momento la procuraduria de Oaxaca como es su costumbre no esta haciendo nada a pesar que existen testigos que dan indicios para identificar a los responsables.

Marcella Sali Grace nacio en los Estados Unidos, con un corazon grande y solidario con las causas justas quien tenia muchas amigas y amigos porque siempre estaba dispuesta a ayudar, asi con sus dotes de artista pintaba una manta o una pared o bailaba su danza arabe para sacar fondos para la lucha, o hacia sus conciertos con bandas de punks, o daba sus cursos de defensa personal a las mujeres pues conocia muy bien como los hombres las acosan, esta era una de sus luchas, el que las mujeres fueramos libres y respetadas, Sali estaba tan comprometida en la lucha que fue acompanante internacional de hermanos y hermanas que estan siendo hostigadas por el mal gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Desgraciadamente este 24 de septiembre fue encontrado el cuerpo de una mujer con las caracteristicas fisicas de Sali, en una cabana deshabitada a veinte minutos de la poblacion de San Jose del Pacifico y al momento en que un poblador fue a alimentar a unos perros que se encontraban por ahi, lo impresiono un olor fetido que provenia de dicha cabana y dio aviso a las autoridades municipales de dicha poblacion, los cuales procedieron a hacer el levantamiento del cuerpo que se encontraba ya en estado de putrefaccion, y despues de dichos sucesos, no se dio mas informacion a los pobladores.

El dia de ayer se le dio aviso a la companera Julieta Cruz (quien tenia conocimiento de que Sali se dirigia para dicho lugar), que una joven extranjera se encontraba en el anfiteatro de Miahuatlan, a donde ella se dirigio, en donde reconocio el cuerpo de Sali debido a los tatuajes que tenia, ya que su rostro estaba irreconocible, la companera supone que es debido a quemaduras, pues no se explica por que el resto del cuerpo tiene danos visiblemente menores. Al momento en que pedimos el numero de averiguacion se nos fue negado al igual que los resultados de la necropsia, argumentandonos que debido a que no eramos familiares de la persona no se nos podria facilitar ningun dato.

Debido al trabajo solidario con la lucha popular del pueblo de Oaxaca, de otras luchas del mundo y contra el racismo en la frontera de Mexico con Estados Unidos, en diversas ocasiones y a diferentes personas, Sali comento que en Oaxaca, en fechas recientes sufria de persecucion politica y vigilancia. Esto nos hace pensar que su cobarde asesinato tiene relacion con la represion generalizada a los movimientos sociales y dirigida particularmente a los observadores internacionales. Por esto mismo no descartamos que los actores intelectuales sean los mismos que ordenan la represion contra el pueblo de Oaxaca que lucha por justicia y libertad.

Ante estos hechos sangrientos, y por la brutal crueldad que ejercen sobre la companera Sali, no dejamos de lado que puede ser un claro mensaje dirigido a todo el pueblo de Oaxaca, asi como a los companeros solidarios de diferentes partes del mundo; esto lo decimos basado en las recientes noticias que estan circulando a nivel nacional e internacional, de que "los appistas son los que mataron al periodista norteamericano Bradley Roland Will" y como no hay justicia en Oaxaca, nos preocupa la distorsion de la informacion que pudiera interferir en la procuracion de una verdadera justicia para nuestra companera y la ya evidente lentitud burocratica con la que estan tratando el caso las autoridades actualmente implicadas en la investigacion.

Ante estos hechos lamentables EXIGIMOS:


La inmediata agilizacion de las investigaciones.

El esclarecimiento inmediato de los hechos.

El castigo a los asesinos intelectuales y materiales.

!Justicia para nuestra hermana Marcella Sali Grace!

!Basta de asesinatos, violencia y odio contra las mujeres que luchan por justicia!Pedimos su adhesion (en el correo que se indica) a esta exigencia de justicia y a formar parte de las actividades urgentes para demandar el esclarecimiento de estos hechos cobardes.

rebeldiasentrelazadas [at] yahoo.com
Informacion: (01 951) 5178190 CIPO

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

9:00 am Presencia en el Consulado de los Estados Unidos en Oaxaca
(Plaza Santo Domingo, Col. Centro. Oaxaca)

12:00 del medio dia Mitin en la Procuraduria de Justicia del estado de Oaxaca: Para la exigencia de atraer el caso a la ciudad de Oaxaca y agilicen su tramite burocratico para la imparticion de justicia
(Domicilio conocido, San Antonio de la Cal, Col. Experimental).


Firmas:
Encuentro de Mujeres Oaxaquenas "Compartiendo Voces de Esperanza"
Colectivo Mujer Nueva
Consejo Indigena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magon
Voces Oaxaquenas Construyendo Autonomia y Libertad
Colectivo Tod@s Somos Pres@s
Encuentro de Jovenes en el Movimiento Social Oaxaqueno
(...)


homepage:: http://poland.indymedia.org read more: http://pl.indymedia.org/pl/2008/10/38601.shtml

add a comment on this article