26_N: Todas ao parlamento galego. Gz libre de Transxénicos

 
26N: Galiza libre de transxénicos!
O vindeiro Mércores, 26-N, ás 11:30 am todas/os ao Parlamento Galego!!! Debate da Proposición non de lei para a declaración da Galiza zona libre de transxénicos.

26N: Galiza libre de transxénicos!
O vindeiro Mércores, 26-N, ás 11:30 am todas/os ao Parlamento Galego!!! Debate da Proposición non de lei para a declaración da Galiza zona libre de transxénicos.

Representantes da Plataforma Galega Antitransxénicos acudirán ao debate. Mentras, no exterior, organizarase unha acción-protesta (pancartas, disfraces...) para deixarmos ben claro que o povo galego rexeitamos a manipulación xenética da Nosa Terra.

Estamos perante dunha oportunidade histórica. Tod*s sabemos o muito que hai que traballar para cambiar as cousas, desta vez estamos a tempo de paralas antes de que sucedan.

A nosa terra zona libre de transxénicos,
todas/os nós somos responsábeis desta loita.


homepage:: http://galiza.indymedia.org read more: http://galiza.indymedia.org/gz/2008/11/17667.shtml

add a comment on this article