UK: masowe aresztowania aktywistów

 
Brytyjska policja dokonała wczesnym rankiem w wielkanocny poniedziałek dwóch nalotów na centrum społeczne Sumac Centre i niezależną szkołę Iona przy Sneinton Dale w Nottingham, aresztując prewencyjnie 114 aktywistów kampanii Climate Change i rekwirując dokumenty i sprzęt komputerowy znajdujące się w przeszukanych obiektach. Akcja miała prawdopodobnie związek z planowaną demonstracją pod elektrownią E.On w Ratcliffe-on-Soar - rzecznik firmy stwierdził, że jest ona "celem zorganizowanego protestu", a policja uznała, ze aktywiści planowali akcję bezpośrednią na terenie elektrowni.

Wczorajsze aresztowania to największa policyjna akcja "prewencyjna" przeciw aktywistom ekologicznym w historii Wielkiej Brytanii

Węglowa elektrownia w Ratcliffe-on-Soar jest 3 co do wielkości źródłem emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii i była już wcześniej elem akcji ekologów.

Policja zastosowała wobec "podejrzanych" tę samą taktykę jak w trakcie ostatnich akcji przed G20 w trakcie aresztowań działaczy Climate Change w 2007 r., przed M1 - przeszukano domu aktywistów w czasie gdy ci przetrzymywani są w aresztach. Dokonano już nalotów na co najmniej 6 mieszkań w Nottingham; dalsze są spodziewane. Policja uzasadnia akcję tym, że zatrzymani mogli stanowić "potencjalne ryzyko dla porządku publicznego"(!).

Większość zatrzymanych zwolniono po kilku - kilkunastu godzinach za kaucją, dziś mają stanąć przed sądem. Są rzekomo oskarżeni m.in. o "spiskowanie w celu zuchwałego wdarcia się na prywatny teren" - mimo że brytyjskie prawo nie przewiduje takiego wykroczenia (mówi jedynie o spiskowaniu w celu wejścia na teren prywatny" i o "kwalifikowanym wejściu na teren prywatny") oraz zamiar zniszczenia mienia.

Więcej o sprawie:

 http://www.indymedia.org.uk/en/2009/04/427421.html?c=on#comments
 http://www.indymedia.org.uk/en/regions/nottinghamshire/2009/04/427409.html

Media komercyjne:

 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/apr/13/nottingham-police-raid-environmental-campaigners

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/nottinghamshire/7996394.stm

 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2009/apr/13/activism-protest

Poprzednie akcje ekologów w elektrowni w Radcliffe on Soar:  http://www.indymedia.org.uk/en/regions/nottinghamshire/2007/04/367623.html

homepage:: http://poland.indymedia.org read more: http://pl.indymedia.org/pl/2009/04/44031.shtml

add a comment on this article