ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
Oι εξουσιαστές είναι οι μόνοι τρομοκράτες!

homepage:: http://athens.indymedia.org/ read more: http://athens.indymedia.org/features.php3?id=690

add a comment on this article