ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

 
Η δωρεάν παιδεία και το άσυλο καταργήθηκε με ακροδεξιό νομο

homepage:: http://athens.indymedia.org/ read more: http://athens.indymedia.org/features.php3?id=769

add a comment on this article