[W-wa] Dzień lokatora

 
1 października (sobota), w ramach dorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lokatora, warszawskie organizacje lokatorskie przygotowują marsz przeciwko eksmisjom i w obronie lokatorów sprzedawanych w ramach reprywatyzacji mieszkań komunalnych i prywatyzacji mieszkań zakładowych.

Warszawa 1.10 (sobota) godz.: 14:00
Sejm RP ul. Wiejska

Dzień Lokatora to międzynarodowe święto ustanowione przez Międzynarodową Unię Lokatorów ( International Union of Tenants). Każdego roku na początku października w wielu krajach świata odbywają się konferencje, demonstracje i pikiety, których celem jest zamanifestowanie praw i żądań lokatorów oraz zwrócenie uwagi na ich problemy. Informacja od organizatorów warszawskiego marszu:

Już po raz szósty zapraszamy do udziału w polskiej edycji Międzynarodowego Dnia Lokatora. W tym roku, 1 października (sobota) stołeczne organizacje lokatorskie przygotowują marsz przeciwko eksmisjom i w obronie lokatorów sprzedawanych w ramach reprywatyzacji mieszkań komunalnych i prywatyzacji mieszkań zakładowych.

Corocznie w Polsce zapada ok. 20 tys. wyroków eksmisyjnych, z których połowa nakazuje eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Formalnie, zgodnie z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego oraz międzynarodowymi konwencjami ochrony praw człowieka, prawo powinno zapewniać każdemu ochronę przed eksmisją na bruk. Niestety, ochrona zapewniana przez polskie prawo mieszkaniowe jest niepełna i de facto dopuszcza eksmisje na bruk: osoby eksmitowane bez prawa do lokalu socjalnego są kierowane do pomieszczeń tymczasowych skąd można potem dokonać eksmisji na ulicę, osoby wynajmujące mieszkania w ramach tzw. „najmu okazjonalnego” również mogą być eksmitowane bez zapewnienia im jakiegokolwiek lokalu.

Ochrona jaką jest lokal socjalny przysługuje z mocy ustawy jedynie wobec 6 kategorii lokatorów z zasobów gminnych, TBS i spółdzielczych, są to: kobiety w ciąży, małoletni niepełnosprawni, osoby obłożnie chore, emeryci i renciści otrzymujący dochody na poziomie uprawniającym do korzystania z pomocy społecznej, bezrobotni oraz osoby, którym prawo do lokalu socjalnego przysługuje na podstawie uchwały rady gminy). Wobec pozostałych lokatorów sąd może, ale nie musi orzec o prawie do lokalu socjalnego.

Obecnie, rząd PO planuje dalszą liberalizację przepisów o eksmisjach: m.in. zniesienie katalogu osób wobec których sąd musi orzec o prawie do lokalu socjalnego. W praktyce braku dostatecznej ilości lokali socjalnych oznaczać to będzie wyroki eksmisji wprost na ulicę.

Władze samorządowe i media lubią przedstawiać problem eksmisji jako „walkę z patologią” i „pozbywanie się mieszkańców, którzy dewastują mieszkania”, tymczasem, w większości przypadków przyczynami eksmisji są rosnące koszty najmu i niskie dochody obywateli, którzy zwyczajnie nie są w stanie płacić. Eksmisja nie jest żadnym rozwiązaniem problemu zadłużenia czynszowego i najczęściej rozpoczyna ścieżkę prowadzącą wprost do bezdomności.

Dwiema najbardziej zagrożonymi eksmisjami grupami lokatorów są mieszkańcy budynków komunalnych zwracanych przedwojennym właścicielom w ramach reprywatyzacji oraz lokatorzy mieszkań zakładowych oddawanych za bezcen lub sprzedawanych razem z prywatyzowanym zakładem pracy.[…]

Aby przeciwstawić się przemocy, eksmisjom i traktowaniu mieszkańców jako dodatku do prywatyzowanych i reprywatyzowanych budynków, wzywamy wszystkich lokatorów, związki zawodowe i organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy i inicjatywy społeczne do udziału w demonstracji z okazji Dnia Lokatora. Powiedzmy razem nie eksmisjom! Głośno zaprotestujmy przeciwko społecznym konsekwencjom reprywatyzacji mieszkań komunalnych i prywatyzacji mieszkań zakładowych.

Organizatorzy:

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej
Lewicowa Alternatywa
Kolektyw „Syrena”
OZZ Inicjatywa Pracownicza

Pełny tekst zaproszenia:
www.lokatorzy.pl

homepage:: http://poland.indymedia.org read more: http://pl.indymedia.org/pl/2011/09/54627.shtml

add a comment on this article