Archive of syndicated local features

<<<< You are on page 342 of 1069 pages >>>>
Jump to page:

gestione limitrofa

Italy, 28.01.2006 20:07

Imc sicilia si autosospendeEn annerleds kampanje for en annen verden

Norway, 28.01.2006 20:07

La otra campana, en annen kampanje, har blitt innledet av zapatistene. Dette er motvekten til Mexicos valgkampanje. Kandidaten for kampanjen, delegado zero, som vil si ingen, er ingen andre enn Sucommandante Insurgente Marcos. Delegado Zero, Marcos, vil reise rundt over hele Mexico og snakke til grupper og individer. Byen han startet i var San Cristobal de las Casas. hovedbuskapet er ikke at zapatistene vil ta makten og kontrollen, men at det må skapes et antikapitalistisk, anarkistist samfunn, "en verden hvor mange verdener passer inn". Hvem følger opp kampanjen i Norge? Vi har fire år på oss for å få folk i Norge til å forstå at de ikke kan stole på regjeringen. Kristin Halvorsen har visst oss nok en gang at politikerne har munnbind, og at Norge ikke har en selvstendig utenrikspolitikk. Å gå mot høyre vil neppe løse noen problemer, tvert om. Vi må bygge opp den frie Føderasjonen, pakten mellom mennesker! «Vi er overbevist om at frihet uten sosialisme er privilegier og urett, og at sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet», sa Mikhail Bakunin. Vi har fire år på oss til å få folk til å ikke velge noen politikere, som kun bygger opp om sin egen og den korporative elites makt, men å velge seg selv. Vi har fire år på oss hvor vi kan reise rundt i hele Norge, i bygd og by, for propagandere for det som vi komme, hvis nok av oss ønsker det, og empowerment, slik at folk kan klare seg uten hierarkiene. Det trengs mer enn ord, det trengs handling. Den andre kampanje har begynt! Lenge leve fremtiden! Lenge leve kampen, lenge leve det frie og demokratiske samfunn! Punkter på dagsorden for et bedre samfunn I Samvirket I Konsensus I Peoples Global Action I Sannhet, rettferd og fredKatalonias skjebne, mørkner det eller et lys i mørke

Norway, 28.01.2006 20:07

Anarkisme i et land høres sprøtt ut, det er hundre år siden selv kommunister begynte å si at vi skulle ha verdensrevolusjon. Men anarkisme, eller økososialisme, eller hva det nå er de kaller seg i Katalonia, i et land kan være et godt stykke på vei. I for lang tid har vi sett på at USA høvla over det ene landet etter det andre, uten at vi kunne gjøre noe for å stoppe det. I fjor skiftet Spania side, fra å være for til å være uavhengig av USA. Katalonia vil ta den ennå lenger. Det at drømmene ennå er bevart i Katalonia, etter år med diktatur og undertrykkelse, kan gi håp og vis vei for nye generasjoner. Kanskje Katalonia kan bli et slags La outra campana i Europa, eller føre berbernes kamp til Europa, hyperkapitalismens og imperialismens sentrum. Katalonia er uansett den eneste regjering som har støttet berbernes anakistiske kamp i Kabylia offentlig! Det er tydeligvis flere som forstår at Katalonias skjebne er viktig. Sjefen for det spanske militæret, Løntnant-General Jose Mena Aguado ble på grunn av brudd på Artikkel 7 av de væpnede styrkers disiplinærlov, hvor det heter seg at militæret må forholde seg politisk nøytralt, plassert under husarrest etter å ha truet med å gripe inn i arbeidet for større autonomi for Katalonia gjennom militær intervensjon. Dette vekket opp minner om tidligere militærkupp, som under General Franco, og forsøk på militærkupp, som den 23. februar 1981 under Løyntnant-kolonell Antonio Tejero, Kaptein-general av den tredje militære region, i Spania. I sin tale til militæroffiserer under julefeiring i Sevilla sa Aguado blant annet at militæret måtte reagere hvis grensene for autonomi satt av den spanske konstitusjon ville bli endret. I følge Mena: ”Jeg har alltid insistert på at soldater ikke må bli involvert i politiske refleksjoner, men det er vår plikt å advare om de seriøse konsekvensene som godkjenning av det katalanske statuttet slik det nå er forfattet kunne skape, både for militæret som institusjon og for dem som arbeider i de væpnede styrker.” Det nye statuttet som den katalanske regionalregjeringen forfattet i september refererte blant annet til Katalonia som et land og som ga provinsen større juridisk kontroll, ikke minst skattepolitikken. Statuttet kan få innvirkning på den spanske konstitusjonen fra 1978, og flere tror at dette vil føre til at andre regioner også vil kreve ytterligere selvstyre, og dermed at Spania rakner. Katalonia er ikke alene, også den baskiske region, en annen av de 17 regionene i Spania, søker om å forandre sitt charter. Leve selvcbestemmelsesretten og alle statsløse folk! LES MER: Katalonia Fortid og Fremtid I I II Noam ChomskyBoikott Israel!

Norway, 28.01.2006 20:07

Kampanjen mot Kristin Halvorsen og SV som har pågått den siste tiden har vært basert på beskyldningen om at hun hadde skapt uklarhet om hva som var norsk politikk overfor Israel. At hun ikke hadde vært klar nok på skillet mellom regjering - parti, statsråd - partileder. Men hun var fullstendig klar på det punktet og var helt tydelig på at hun talt på SVs vegne, ikke for regjeringen. En partileder som deltar i en koalisjonsregjering, må være fullstendig fri til å si fra om sitt eget partis politikk, selv om den avviker fra Norges offisielle linje, så lenge hun eller han gjør det klart at partiets syn ikke er regjeringens. Kristin har med andre ord ikke kun blitt grovt urettferdig behandlet, blant annet gjennom det hykleriske utspillet fra medlemmene av den forrige regjeringen, foruten fått munnbind. Det som man blir nødt til å ta langt mer seriøs er den dramatiske reaksjonen fra stats- og utenriksminister Jonas Gahr Støres. I sine brev til sine kolleger i USA og Israel, Condoleezza Rice og Silvan Shalom, sendt den 6. januar som et forsøk på å fastslå hovedprinsipper i norsk Midtøsten-politikk etter finansminister Kristin Halvorsens uttalelser dagen i forveien om boikott av israelske varer, gies det garanti om at Norge aldri vil gå inn for noen form for boikott av Israel. I tillegg står det at "Norge aktivt støtter Israels rett til å leve i fred og sikkerhet innenfor forsvarbare grenser," et signalord for å begrunne israelsk territorial ekspansjon ut over grensene fra før krigen i 1967, noe som avviker radikalt fra "Veikartet for fred". Han nevner ikke standardformuleringen om at det er de internasjonalt anerkjente grensene som skal legges til grunn, men støtter den stadig pågående byggingen av den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden. Brevene kan med andre ord oppfattes som erklæringer om norsk Midtøsten-politikk til regjeringene i USA og Israel, og vil naturlig bli sett som autoritative referanser. Brevene har svekket Norges troverdighet som upartisk forsvarer av internasjonal rett og rettferdighet. Norge kan ikke lenger, hvis det bli gjort fra før, bli tatt på alvor som forsvarere av en internasjonal rettsorden. Norge har med andre ord latt seg drive inn i en posisjon hvor de forsvarer den sterkestes rett, og ikke menneskerettighetene, i Midtøsten. Israels eksepsjonelle stilling i internasjonal politikk og faktiske immunitet mot sanksjoner, til tross for sin manglende respekt for folkeretten, blir et økende problem for stater som erklærer støtte til en slik immunitet. Brevene, som ikke kun bryter med etablerte norske posisjoner, foruten med gjeldende folkerett, kan få langsiktige konsekvenser for norsk utenrikspolitikk ettersom det er sannsynlig at de må betraktes som traktaterklæringer, er bindende for Norge, og kan bli prøvd for Haag-domstolen. Årsaken til at regjeringen så det som nødvendig å gå til det høyst usedvanlige skrittet å ydmyke egen finansminister overfor USA og Israel er antagelig at man fryktet Norges rolle i Midtøsten-diplomatiet etter kraftige reaksjoner fra USA og Israel. Rollen er beskjeden i dag, men kan kanskje reaktiveres og anses som en vital norsk interesse å videreføre. Den gir Norge tilgang til sentrale beslutningstagere i Washington, Brussel og andre hovedsteder, støttet opp av arven fra Oslo-forhandlingene i 1993 og senere ledervervet i giverlandsgruppen for de palestinske områdene. Norge drives inn i slike posisjoner ut fra et overordnet ønske om å beholde og forsvare sin plass innenfor en politisk-diplomatisk prosess som domineres av USA og Israel. Den offisielle begrunnelsen for motstanden mot forbrukerboikott er at det skader Norges forhandlerrolle. For palestinernes part tror jeg, med tanke på Norges rolle som et av de land i Europa som har støttet Israel aller sterkest, Norge har mistet denne rollen for lengst. Tilbaketrekningen av norske offiserer fra Irak er trolig det meste Norge våger av opposisjon i denne omgang. Hva Norge vil gjøre hvis en krig mot Iran bryter ut er ennå et åpent spørsmål, men antikrigsbevegelsen bør vite at det foreligger et enormt arbeide i den kommende tiden. Arbeidet for en effektiv norsk forbrukerboikott, samt forsøk på å hindre regjeringen å bli med i en ny krig, bør bli koordinert gjennom en bredest mulig allianse, hvor fagbevegelse og solidaritetsorganisasjoner er med, slik at SV kan dele jobben med solide støttespillere. ISRAEL I Boikott Israel I Norway - Israel I Norway postHamas går av med seieren!

Norway, 28.01.2006 20:07

punktet Hamas Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah, arabisk for Islamsk motstandsbevegelse, og forkortet til Hamas, er en palestinsk islamistisk paramilitær og politisk organisasjon, ledet av Khaled Mashaal. Hamas er kjent for sitt arbeid for velferd og veldedighet til de fattige i Palestina, men blir sett på som en terroristorganisasjon av mange land, inkludert USA, EU og Israel. Dette fordi organisasjonen er kjent for sin taktikk med selvmordsbombing mot Israel og angrep mot israelske militær- og sikkerhetsstyrker i kampen mot okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen, for å ødelegge Israel, som gruppen mener har okkupert palestinsk land. Hamas er med andre ord kjent for slå tilbake når Israel dreper palestinere, noe som stadig vekk skjer, men som kun en sjelden gang kommer i vestlig media. Hamas er dedikert til å ødelegge Israel og å opprette en islamsk stat. Hamas-charteret fra august 1988 erklærer bl.a. at hele Palestina er muslimsk land som aldri kan overgis til ikke-muslimer. Det er et religiøst parti, men ikke konservative. Som Samuel Huntington skrev i The Clash of Civilizations i det amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs, som utgis av en organisasjon som heter Council of Foreign Relations (CFR), hvor for øvrig han selv er medlem, handler det mer om kulturelle sfærer, og om en krig mellom sivilisasjoner. Konfrontert med den kristen-zionistiske sivilisasjon i vest ønsker Hamas å bevare og videreutvikle den islamske, som hadde sin gullalder for flere hundre år siden i Irak. Charteret referer eksplisitt til Zions vises protokoller og forholder seg til disse som autentiske. Artikkel 32 i Hamas-charteret slår fast: "Zionistenes plan er uten begrensninger. Etter Palestina, ønsker zionistene å ekspandere fra Nilen til Euphrat. Når de har gjort dette, vil de ønske å fortsette sin ekspansjon osv. Deres plan er å finne i Zions vise protokoller, og deres nåværende oppførsel er det beste bevis på hva vi sier." Israel, fra Ben gurion til Ariel Sharon, har for eksempel å sette faste grenser ettersom dette ville komme til å sette hinder for deres videre ekspansjon! I januar 2006 ble det klart at Hamas ikke lenger ønsker å slette Israel fra kartet. De ønsker seg nå kun en palestinsk stat som inkluderer Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem, og et oppbyggelig samarbeid med Israel bygget på fred og rettferdighet. Drapet på Hamas ledere Hamas ble grunnlagt av blant annet Ahmed Yassin, Hamas leder inntil han ble drept under et israelsk helikopterangrep, og Abdelaziz al-Rantissi, som hadde vært leder for Hamas i knappe fire uker før også han ble drept i et israelsk rakettangrep. En rekke land har fordømt Israels drap. FNs generalsekretær Kofi Annan ba den israelske regjeringen om umiddelbart å stanse praksisen med utenomrettslige drap, og han beskriver i en uttalelse slike drap som brudd på folkeretten. Utenriksminister Jan Petersen har også fordømt drapene på det sterkeste. I Jerusalem har imidlertid regjeringen gledet seg over de vellykte angrepene og nyter samtidig godt av USAs indirekte støtte. Statsminister Ariel Sharon, som selv hadde gitt ordre om drapet på al Ratissi, åpnet det ukentlige regjeringsmøtet ved å si at de målrettede drapene mot palestinske «terroristledere» vil fortsette. Tidligere på dagen gratulerte han forsvaret med rakettangrepet i Gaza by som tok livet av al-Rantissi, hans sønn og en livvakt. Amerikanske myndigheter uttalte at Israel har rett til å forvare seg selv og lot være å fordømme drapet. Et hav av rasende palestinere fylte gatene i Gaza by til randen da de fulgte sjeik Ahmed Yassin til graven. Hundretusener av palestinere fylte igjen gatene i Gaza by kun fire uker etter da den drepte al-Rantissi ble båret gjennom byen. Den nye lederen for den palestinske Hamas-bevegelsen ble utpekt bare timer etter drapet på al-Rantissi, men navnet ble holdt hemmelig av sikkerhetsmessige grunner. Hamas lovet blodig hevn mot Israel. Blant de neste på Israels dødsliste er lederen for Hamas; kontor i Damaskus, Khalid Meshaal. ”Meshaal vil lide samme skjebne som al-Rantissi. Når vi får muligheten til å slå til i Damaskus, kommer vi til å gjøre det,” uttalte minister for parlamentariske relasjoner Gideon Ezra. Den 25. september 1997 forsøkt Mossad å utføre attentat mot Mashal på ordre fra statsminister Benjamin Netanyahu og hans sikkerhetskabinet. Den 9. desember 2005 sa han i en folkeforsamling i Damascus: "Vi vil ikke gå inn i en ny våpentilstand, våre folk står klare for en ny runde med konflikter." Vant valget Valget i Palestina gikk ikke smertefritt for seg. Israel bestemte seg for å hindre palestinere i Jerusalem fra å stemme, noe som ble tatt enormt ille opp blandt de palestinske autoriteter (PA). Den gamle Fatah bevegelsen til Arafat, nå med Abbas i spissen, har ment at det var avgjørende å la palestinere i Jerusalem stemme. Og den ledende palestinske forhandler Saeb Erekat uttrykt at hvis de ikke kunne ville dette ha sabotert hele valget. Valget skulle etter planen ha blitt holdt i juli, men ble forskjøvet til januar. Det vil bli enormt vanskelig å forskyve det en gang til, bl.a. på grunn av Hamas, som begynte sin våpenhvile med det for øye at de ville stille til valg. Dette er det andre valget siden PA ble etablert i 1995. Marwan Barghouti gikk ut av Fatah bevegelsen og skapte en ny fraksjon for valget sist uke, noe som fikk kommentatorer til å revurdere Hamas muligheter. Den israelske statsministers talsmann Raanan Gissin uttalte bl.a. til BBC at man var bekymret for at Hamas skulle vinne. Gen Suleiman advarte om at USA og EU ville stanse sin hjelp til PA hvis Hamas ville komme til å bli en del av fremtidens palestinske regjering. Det at Hamas vant valget bør sees som at palestinerne nå ønsker en mer konfronterende linje og en ukorrupt ledelse. Israel og USA på sine side ønsker ikke å samarbeide med Hamas, for som Bush sier så kan de umulig samarbeide med noen som vil deres allierte til livs. Realiteten om hvem det er som vil hverandre på livs er vell heller omvendt. Hamas, som stilte opp som "Endrings- og reformlisten" deltok for første gang under et valg. de appellerer til velgere som tror at det er på tide å skifte ut de palestinske lederne, Hamas har blant annet lovet å rydde opp i den utstrakte korrupsjonen i palestinsk politikk. I tillegg kommer lovnedene om utbyggingen av et utstrakt velferdsprogram. Israelske ledere nekter å ha noe med Palestina å gjøre så lenge Hamas sitter i ledelsen. Man har bl.a. advart om at fredsprosessen da vil ta slutt. Et minste krav nå er at Hamas arresterer osv. sine militaristiske elementer. Dette er det fra Hamas side ikke noe snakk om, for dem er Palestina okkupert og et hvert land skal få forsvare seg hvis nødvendig. Hva som videre vil skje, hvordan verdens ulike makter vil opptre, vil vise seg i nærmeste fremtid. Palestina I Ahmed Yassin I Drapet på Yassin I Drapet på Yassin og den videre vei I Abdel-Aziz al-Rantissi I Aftenposten I BBC I BBC - Elections I MIPTHamas går av med seieren!

Norway, 28.01.2006 20:07

Hamas Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah, arabisk for Islamsk motstandsbevegelse, og forkortet til Hamas, er en palestinsk islamistisk paramilitær og politisk organisasjon, ledet av Khaled Mashaal. Hamas er kjent for sitt arbeid for velferd og veldedighet til de fattige i Palestina, men blir sett på som en terroristorganisasjon av mange land, inkludert USA, EU og Israel. Dette fordi organisasjonen er kjent for sin taktikk med selvmordsbombing mot Israel og angrep mot israelske militær- og sikkerhetsstyrker i kampen mot okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen, for å ødelegge Israel, som gruppen mener har okkupert palestinsk land. Hamas er med andre ord kjent for slå tilbake når Israel dreper palestinere, noe som stadig vekk skjer, men som kun en sjelden gang kommer i vestlig media. Hamas er dedikert til å ødelegge Israel og å opprette en islamsk stat. Hamas-charteret fra august 1988 erklærer bl.a. at hele Palestina er muslimsk land som aldri kan overgis til ikke-muslimer. Det er et religiøst parti, men ikke konservative. Som Samuel Huntington skrev i The Clash of Civilizations i det amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs, som utgis av en organisasjon som heter Council of Foreign Relations (CFR), hvor for øvrig han selv er medlem, handler det mer om kulturelle sfærer, og om en krig mellom sivilisasjoner. Konfrontert med den kristen-zionistiske sivilisasjon i vest ønsker Hamas å bevare og videreutvikle den islamske, som hadde sin gullalder for flere hundre år siden i Irak. Charteret referer eksplisitt til Zions vises protokoller og forholder seg til disse som autentiske. Artikkel 32 i Hamas-charteret slår fast: "Zionistenes plan er uten begrensninger. Etter Palestina, ønsker zionistene å ekspandere fra Nilen til Euphrat. Når de har gjort dette, vil de ønske å fortsette sin ekspansjon osv. Deres plan er å finne i Zions vise protokoller, og deres nåværende oppførsel er det beste bevis på hva vi sier." Israel, fra Ben gurion til Ariel Sharon, har for eksempel å sette faste grenser ettersom dette ville komme til å sette hinder for deres videre ekspansjon! I januar 2006 ble det klart at Hamas ikke lenger ønsker å slette Israel fra kartet. De ønsker seg nå kun en palestinsk stat som inkluderer Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem, og et oppbyggelig samarbeid med Israel bygget på fred og rettferdighet. Drapet på Hamas ledere Hamas ble grunnlagt av blant annet Ahmed Yassin, Hamas leder inntil han ble drept under et israelsk helikopterangrep, og Abdelaziz al-Rantissi, som hadde vært leder for Hamas i knappe fire uker før også han ble drept i et israelsk rakettangrep. En rekke land har fordømt Israels drap. FNs generalsekretær Kofi Annan ba den israelske regjeringen om umiddelbart å stanse praksisen med utenomrettslige drap, og han beskriver i en uttalelse slike drap som brudd på folkeretten. Utenriksminister Jan Petersen har også fordømt drapene på det sterkeste. I Jerusalem har imidlertid regjeringen gledet seg over de vellykte angrepene og nyter samtidig godt av USAs indirekte støtte. Statsminister Ariel Sharon, som selv hadde gitt ordre om drapet på al Ratissi, åpnet det ukentlige regjeringsmøtet ved å si at de målrettede drapene mot palestinske «terroristledere» vil fortsette. Tidligere på dagen gratulerte han forsvaret med rakettangrepet i Gaza by som tok livet av al-Rantissi, hans sønn og en livvakt. Amerikanske myndigheter uttalte at Israel har rett til å forvare seg selv og lot være å fordømme drapet. Et hav av rasende palestinere fylte gatene i Gaza by til randen da de fulgte sjeik Ahmed Yassin til graven. Hundretusener av palestinere fylte igjen gatene i Gaza by kun fire uker etter da den drepte al-Rantissi ble båret gjennom byen. Den nye lederen for den palestinske Hamas-bevegelsen ble utpekt bare timer etter drapet på al-Rantissi, men navnet ble holdt hemmelig av sikkerhetsmessige grunner. Hamas lovet blodig hevn mot Israel. Blant de neste på Israels dødsliste er lederen for Hamas; kontor i Damaskus, Khalid Meshaal. ”Meshaal vil lide samme skjebne som al-Rantissi. Når vi får muligheten til å slå til i Damaskus, kommer vi til å gjøre det,” uttalte minister for parlamentariske relasjoner Gideon Ezra. Den 25. september 1997 forsøkt Mossad å utføre attentat mot Mashal på ordre fra statsminister Benjamin Netanyahu og hans sikkerhetskabinet. Den 9. desember 2005 sa han i en folkeforsamling i Damascus: "Vi vil ikke gå inn i en ny våpentilstand, våre folk står klare for en ny runde med konflikter." Vant valget Valget i Palestina gikk ikke smertefritt for seg. Israel bestemte seg for å hindre palestinere i Jerusalem fra å stemme, noe som ble tatt enormt ille opp blandt de palestinske autoriteter (PA). Den gamle Fatah bevegelsen til Arafat, nå med Abbas i spissen, har ment at det var avgjørende å la palestinere i Jerusalem stemme. Og den ledende palestinske forhandler Saeb Erekat uttrykt at hvis de ikke kunne ville dette ha sabotert hele valget. Valget skulle etter planen ha blitt holdt i juli, men ble forskjøvet til januar. Det vil bli enormt vanskelig å forskyve det en gang til, bl.a. på grunn av Hamas, som begynte sin våpenhvile med det for øye at de ville stille til valg. Dette er det andre valget siden PA ble etablert i 1995. Marwan Barghouti gikk ut av Fatah bevegelsen og skapte en ny fraksjon for valget sist uke, noe som fikk kommentatorer til å revurdere Hamas muligheter. Den israelske statsministers talsmann Raanan Gissin uttalte bl.a. til BBC at man var bekymret for at Hamas skulle vinne. Gen Suleiman advarte om at USA og EU ville stanse sin hjelp til PA hvis Hamas ville komme til å bli en del av fremtidens palestinske regjering. Det at Hamas vant valget bør sees som at palestinerne nå ønsker en mer konfronterende linje og en ukorrupt ledelse. Israel og USA på sine side ønsker ikke å samarbeide med Hamas, for som Bush sier så kan de umulig samarbeide med noen som vil deres allierte til livs. Realiteten om hvem det er som vil hverandre på livs er vell heller omvendt. Hamas, som stilte opp som "Endrings- og reformlisten" deltok for første gang under et valg. de appellerer til velgere som tror at det er på tide å skifte ut de palestinske lederne, Hamas har blant annet lovet å rydde opp i den utstrakte korrupsjonen i palestinsk politikk. I tillegg kommer lovnedene om utbyggingen av et utstrakt velferdsprogram. Israelske ledere nekter å ha noe med Palestina å gjøre så lenge Hamas sitter i ledelsen. Man har bl.a. advart om at fredsprosessen da vil ta slutt. Et minste krav nå er at Hamas arresterer osv. sine militaristiske elementer. Dette er det fra Hamas side ikke noe snakk om, for dem er Palestina okkupert og et hvert land skal få forsvare seg hvis nødvendig. Hva som videre vil skje, hvordan verdens ulike makter vil opptre, vil vise seg i nærmeste fremtid. Palestina I Ahmed Yassin I Drapet på Yassin I Drapet på Yassin og den videre vei I Abdel-Aziz al-Rantissi I Aftenposten I BBC I BBC - Elections I MIPTA PROPOS DE LA MANIFESTATION DANS LA VIEILLE VILLE.

Uruguay, 28.01.2006 20:06

Une journée enragée.20 GIORNI CON LE PRIGIONIERE POLITICHE

Uruguay, 28.01.2006 20:06

Per strada, con le prigioniere politiche per strada!20 DÍAS CON PRESAS POLITICAS

Uruguay, 28.01.2006 20:06

¡A la calle, por las presas políticas en la calle!INOCENTES \\

Uruguay, 28.01.2006 20:06

El juez también se fue al carajoAl fin libres

Uruguay, 28.01.2006 20:06

¡Presas políticas en la calle!Miles de folletos, programas y campañas

Uruguay, 28.01.2006 20:06

La hipocresía del VIH/SIDAMILES DE FOLLETOS, PROGRAMAS Y CAMPAÑAS

Uruguay, 28.01.2006 20:06

L’hypocrisie du VIH/SIDAEnfin libres!

Uruguay, 28.01.2006 20:06

PrisonniÈres politiques dans la rue!We're Back!

Hamilton, 28.01.2006 20:06

October 25 - Media Gallery and Comments features are now functional Welcome back to an open publishing version of Hamilton Indymedia, where you can (finally!) publish your own stories, create your own user accounts and more. We're glad to have this community resource up and running again. Take the "tech notes" link in the left column for recent tales of tech troubles, triumphs and developments. Please be aware that the site is still not fully functional. Users cannot yet comment on stories. The media gallery is also down, so it is not possible to upload media or attach pictures or any files to your stories using the "post an article" form. Workin' on it, IMC-Hamilton Working CollectiveInjustice, Capitalism, &amp; Fish: May 11th

Ottawa, 28.01.2006 20:06

'It is so incredible that wherever prime raw material is discovered, systematically the locals die in misery, their sons become soldiers and their daughters are turned into servants and whores.' Hubert Sauper

Come & learn about the perils of capitalist 'resource extraction' at a benefit screening of the award-winning documentary "Darwin's Nightmare"! All proceeds to CKCU-FM 93.1 - your community station. Help us stay on air.'infringement Festival Ottawa' meeting May 13

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Infringing on the Fringe: corporations have trademarked 'Fringe Festival' and independant thespians are fighting back. Join us!

Montreal theatre activists will descend on Ottawa this Friday the 13th to network with critical artists, activists, and community groups in hopes of strengthening the Ottawa infringement Festival. The meeting at 5pm on Friday at the Dominion Tavern - 333 York Street in the Byward Market - everyone is welcome.Bicycle Recycling Awareness Day: May 15th + 23rd

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Recycle your old bike! Ottawa's first Bicycle Collection Day takes place May 23rd. Bikes get sent to South America for a second life. :)
NB: the the web link does not work if you are using Mozilla, so I have posted the contents below:Monthly 'Activist Night' begins May 16

Ottawa, 28.01.2006 20:06

An ongoing experiment in motivation and inspiration for Ottawa activists
(A funfest for lefties and anarchists!)

Anger is a great motivator but it also has to be fun! Pissed off? Tired of waiting for trickle down? Join us once a month at U of O's Cafe Nostalgica!May 18/19: Demo + March to &quot;Confront the National 'Insecurity Complex'!&quot;

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Demo. and March: Join us the Justice for Mohamed Harkat Committee & the Catapult! Collective o May 18th & 19th as they speak out against Canada’s racist immigration and security policies.Ont. Biodiversity Strategy Review: LAST CHANCE

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Tell the Ontario government what you think about Ontario's biodiversity policy - submssions and commenst due WED. MAY 25th!Radical Discussion Series, June 26: Canada in Haiti

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Many take pride that Canada's role in foreign affairs is one of peacekeeping and generous foreign aid. However, this pride is misguided and unwarranted. Haiti represents a textbook example of how Canada all too frequently involves itself in imperial adventures under the guise of spreading democracy. Want to learn more about what Canada is actually doing in Haiti?Refugee Rights March To Ottawa Begins

Ottawa, 28.01.2006 20:06

The week-long Solidarity Across Borders march to Ottawa started this afternoon as several hundred marchers and their supporters met up in downtown Montreal.Squeegee Protest At Cop Shop

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Will the police arrest them all in front of the media? Or after they go away...Refugee March to Arrive in Ottawa June 25th

Ottawa, 28.01.2006 20:06

'no one is illegal march' reaches ottawa - June 25th - come on out!

Refugees' march arrives in Ottawa to demand status
=======================
TO MEET THE MARCH ON JUNE 25, 2005
- 8:00 am: Ecole secondaire Garneau, 6588 rue de la
Carriere, Ottawa (corner of Orleans boulevard and
Carriere)
- 12:00 -noon: Marquis Park (corner of Ogylvie and
Montreal Road).
- 4:00 pm: Rally on Parliament Hill
- 6:00 pm: Minto Park (corner of Elgin and Gilmour)
CONTACT: 514-568-8283 or 514-298-9974
========================Walking through Ottawa - SAB March Update

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Live from the No One Is Illegal / SAB March, walking down Rideau street less than 2 km away from Parliament Hill, PatC speaks with refugee and march participant Amir Hodod.La marche Personne N'est Illégal / SSF est arrivée sur la colline parlementaire à Ottawa, achevant un voyage d'une semaine à pied à partir de Montréal.City Hall Bans Peaceful Protest

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Homeless and Poverty Activist Jane Scharf has been arrested on cooked up charges for peaceful protest; other protestors brrred from city property and threatend with arrest should they not comply. All this on Canada Day...Car Stories is returning to Ottawa

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Montreal's longest-running performance/protest is returning to play in and reclaim Ottawa's urban wonderland and infringe on the monoculture that creeps into every corner of our lives.Ottawa's housing &amp; tenant resource has moved!

Ottawa, 28.01.2006 20:06

The Ontario Tenants Rights web site has moved to its own domain at  http://www.ontariotenants.ca
and it now has an Ottawa page.UNDER THE GUN: STRUGGLE and RESISTANCE @ HOME

Ottawa, 28.01.2006 20:06

UNDER THE GUN: STRUGGLE and RESISTANCE at HOME and ABROAD
a week of engaging events presented by Ottawa’s CATAPULT! collective.
(more info visit:  http://www.catapultcollective.org or email  catapult@resist.ca)

FREE FILM PRESENTATION — GNN’s Battleground -
Monday, July 18th, 2005, 7pm at Ottawa Public Library (Metcalfe & Laurier)

UNDER THE GUN — PANEL DISCUSSION ON RESISTING IMPERIALISM
Wed, July 20, 2005, 7pm at Ottawa Public Library (Metcalfe & Laurier)

CONFRONT OTTAWA’S WAR PROFITEERS!!
Thursday, July 21st, 2005, 12 noon at the War Memorial (Elgin & Sparks)Canada Requested NORAD &quot;Missile Defense&quot; Role

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Contrary to popular mythology, including in the Canadian peace movement, the Liberal government and Canadian state are already deeply involved in continental missile defence.Hunger Striking homeless ex- worker sticking up for Workers Rights

Ottawa, 28.01.2006 20:06

For more than a month 'One old worker forced to the street and treated like shit has taken it upon himself to stand up for the rights of Canada's young workers.' Hunger striker Joseph McNeil, needs your support as he stands up for workers rights. Dustin Craig and Barrie's Sid Crowe are on the case. New low for Mickie D's: McDonald management tells videographer he can't make a video - see it here! - and forbids striker's friends who work at this McD's location from visiting him when he had to be taken to hospital.MD's RN's, Dieticians Needed for Special Clinic

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Modern day Bethunes, we need your help! Tenant Action Group's "Hunger Clinic" in Belleville is processing OW & ODSP recipients so they can receive the Ontario Government's "special diet allowance". Help us change lives, feed children, improve the health of Ontario's poor. We are looking for MD's RN's and dieticians to help us process these people so the governbment will give them enough to eat AND pay rent.Free Event on Mexican Anarchist Movement!!!

Ottawa, 28.01.2006 20:06

This Saturday, join Mexican anarchists Katia and Jaime, for their free talk. Hear them speak about some of the projects they are involved with: Biblioteca Social Reconstruir, free radio at UNAM and Caravana Carlo Giuliani). At Jack Purcell Community Centre, 320 Jack Purcell Lane (corner Elgin and Gilmour) room 203A. 7pm, Saturday August 20th.Stop the OCTranspo Fare Hikes!

Ottawa, 28.01.2006 20:06

The City of Ottawa's latest attack on the poor and working poor: two bus fare hikes in the last 8 months, with a planned 37.5% increase over the next five years. In a city that has seen it's social services cut every year, and that hasn't had a significant tax increase for almost a decade, this new transit plan is a direct assault on the poor people and communities of Ottawa.&quot;Escape to Canada&quot; plays Montreal FilmFest: Sept. 19th!

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Upcoming Feature Documentary looks at:

When America isn't America anymore...
Where do you go?Ottawa area SEPT. 24 callout!

Ottawa, 28.01.2006 20:06

September 24th, 2004 is a day of international action
against the war in Iraq. Ottawa will be one of many
cities participating in this day of action, but we
need your help!Sept 20: Rebel Music Americas @ Club SAW

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Home spun troubadours sing of the military opeartions that have driven them off their land, while the elite in the capital sing the joys of huge dams, mines and roads in this documentary.Catch it on Sept. 20 @ Club SAW. Admission by donation. Discussion after screening with the guest musicians and activists from Argentina, Colombia, Mexico and the Canadian directors of the film.Free Film, Non-Violent Anti-War Action Sept 22 @ Carleton U.

Ottawa, 28.01.2006 20:06

"Generals Against Democracy Who Want to Kill All The Terrorist Scumbags" will be asking Canadian Forces General Rick Hillier to be our new leader tonight (Sept. 22) at Carleton University's Alumni Theatre, Southam Hall, at 7 p.m. Following Hillier's talk we'll screen the documentary, THE POWER OF NIGHTMARES, in Room 416, Southam Hall at 10 p.m. FREE COFFEE & SNACKS! Press releases in French, then English, then an advisory, and information on the documentary, below.
Click here to download a 'pdf' of the event's poster:  http://www.nowar-paix.ca/Posters/sept.%2022_hillierposter2.pdfTogether Against War- Rally &amp; March., Sept 24th @ noon in Confed. Park

Ottawa, 28.01.2006 20:06

September 24, 2005 - 12 noon - Confederation Park
Join the International Day of Protest against the War in IraqOct 6: Documentary on Haiti

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Please join Le Comité Outaouais Solidarité Haïti (KOZAYITI) for an evening with Kevin Pina, a Haiti-based journalist, filmmaker and recently released political prisoner. He will be screening his latest documentary film "Haiti: The Untold Story". This film which raises serious questions about the role that the Government of Canada has been playing in Haiti!
Le Comité Outaouais Solidarité Haïti (KOZAYITI) présentera un tout nouveau documentaire sur Haïti: Haïti: "The Untold Story"; avec la participation du journaliste et cinéaste, Kevin Pina. TRAILER AVAILABLE HERE:  http://www.teledyol.net/KP/HUS/HUS.htmlSept 29 Freestore for Gladstone Ave. Fire survivors: donate stuff!

Ottawa, 28.01.2006 20:06

When "Millenium House" burnt to the ground its tenants, survivors of mental illness, all of whom had been homeless till they lived there, found themselves homeless... again. They have interim housing & their home is being rebuilt but these people need furniture and clothes as they lost all but what they were wearing. On Sept 29th, there will be a "freestore" to get them the stuff they need. They need your donations.Monster Hunger Clinic:, Oct. 3

Ottawa, 28.01.2006 20:06

We need your support to help get poor people to **A MASSIVE HUNGER CLINIC AT QUEEN'S PARK ON OCTOBER 3RD TO CHALLENGE A DECADE OF MOUNTING POVERTY**

Poor people will be signing up for monetary relief against starvation - they need bus money from outlying communities so they can travel to the clinic to see doctors and nurses so they can qualify to get enough money to eat and not die slowly of malnutrition. You will be saving the lives of many poor children, too!Oct 5: Together Against War meeting

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Together Against War - Ensemble Contre la Guerre meets Wednesday Oct 5.Latin American Film Festival in Ottawa, Oct through Nov.

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Latin American Film Fest runs Sept 16 - Nov. 25th, at Carleton University. All flicks at 7 p.m. Free admission! Check out the films below...Canadian gov't complicit in forced resettlement of 2 Romanian Villages

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Romanian people seek your help! Send letters to Pierre Pettigrew, Minister of Foreign Affairs and International Trade) to stop Canadian gold corp. from trampling villagers human rights, and from destroying a priceless & previously protected Roman archaeological site! Gabrile, in cahoots with the Canadiand and Romanian governments, is forcing two entire villages to move so that it can destroy their homes to build an extremely polluting & environmentally damaging gold mine. The Romanian government has revoked the areas protected status... Please see attached a sample letter to Pierre Pettigrew and others!Ottawa, Nov 11-13: Can. Peace Alliance Conference needs billets!

Ottawa, 28.01.2006 20:06

Billets are needed here in Ottawa for this year's Canadian Peace Alliance Annual Conference. Colloque annuel 2005 Alliance canadienne pour la paix: S’opposer à la participation du Canada à l’Empire: APPEL pour logement à Gatineau/Ottawa:
INFO:  http://www.acp-cpa.ca/en/CPAConposter1.pdfRally to protest WTS-sanctioned poisoning of teen leukemia victim: Oct. 11th

Ottawa, 28.01.2006 20:06

"The WTS [took] my sick daughter into hiding for two months... payed a doctor to prescribe Arsenic. The doctor and the WTS lawyers convinced Bethany ... the Arsenic... could cure her."

 http://www.watchtowerinformationservice.org/dyingteen.htm

The Protest in Ottawa is at the Parliment Buildings starting at 12:00 noon until 4:00pm on October 11th, 2005.16th Annual ONE WORLD FILM FESTIVAL! Oct. 9-26

Ottawa, 28.01.2006 20:06

World InterAction Mondial presents Ottawa's 16th annual One World Film Festival!Corporate Takeover of our Universities: Talk, Oct. 17

Ottawa, 28.01.2006 20:06

OPIRG-Ottawa presents David Noble speaking about the "Corporatization Of Campuses" in room 216 of the University Centre at the University of Ottawa on Mon., Oct. 17 at 7 p.m. Tickets are free and are available in advance at OPIRG-Ottawa, 631 King Edward Ave., 3rd floor. For more info, phone 230-3076. This event is not-to-be-missed !
<<<< You are on page 342 of 1069 pages >>>>
Jump to page: